Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Endringer i gavefradragsordningen fra 1.1.2011

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Alle tros- og livssynssamfunn må oppfylle kravet til nasjonalt omfang og må sende inn ny søknad om godkjenning for å være omfattet av gavefradragsordningen. Skal du gi gaver til tros- og lissynssamfunn i år bør du derfor være oppmerksom på dette. I tillegg kan du i 2011 også få fradrag for gaver gitt til organisasjoner i EØS-området.

For å bli omfattet av gavefradragsordningen er det fra 1.1.2011 krav om nasjonalt omfang for alle tros- og livssynssamfunn. Bakgrunnen for lovendringen er Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. For å kunne inngå i gavefradragsordningen må alle tros- og livssynssamfunn oppfylle kravet til nasjonalt omfang.

Tros- og livssynssamfunn må derfor sende inn en ny søknad om godkjenning for å være omfattet av gavefradragsordningen. For at giver skal få fradrag for gaver som gis i 2011 eller senere år må tros- og livssynssamfunnet være godkjent etter de nye reglene. Er du giver av gaver til tros- og livssynssamfunn som ikke har nasjonalt omfang vil du ikke lenger ha fradragsrett for gaver som gis i 2011 eller senere år.

Det vil bli utarbeidet en ny liste på skatteetaten.no over mottakere som er godkjent etter de nye reglene som gjelder for gaver gitt i 2011.

Organisasjoner i EØS

Fra og med inntektsåret 2010 gis det fradrag for gaver gitt til visse frivillige organisasjoner i EØS-området. Vilkårene for fradragsrett skal være de samme for utenlandske organisasjoner som for norske organisasjoner. Organisasjonene må selv ta initiativ til å gjennomgå en godkjenningsprosedyre der de gir skattekontoret de opplysninger som er nødvendige for å vurdere om vilkårene er oppfylt.

Skattedirektoratet vil utarbeide en årlig offentlig liste over alle organisasjoner som har mottatt fradragsberettiget gave, med oversikt over samlet gavebeløp for den enkelte organisasjon. Listen legges ut på skatteetaten.no i slutten av året etter gaveåret, dvs i 2011 for gaver gitt i 2010.