Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Endringer? Siste frist for levering 30. april

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Har du endringer eller tilføyelser i selvangivelsen? Da er siste frist for å levere onsdag 30. april. Ingen endringer? Da behøver du ikke levere selvangivelsen.

Finner du feil eller mangler i den forhåndsutfylte selvangivelsen? Har du krav på fradrag som ikke er kommet med? Da må du levere selvangivelsen med endringer på Skatteetaten.no, på telefon eller på papir senest onsdag 30. april. Hvis du ikke har noen endringer i den forhåndsutfylte selvangivelsen, trenger du ikke levere.

Alt tyder på at mange benytter den nye ordningen med leveringsfritak. Lønnstakere og pensjonister som har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse der alt stemmer og alt er med, slipper å levere.

- Denne servicen er et ledd i å gjøre det enklere for skattyterne Det vil også redusere belastningen med purringer, skjønnslikning og tilleggsskatt, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Skatteetatens tall per 29. april 2008 viser at 605 905 har levert selvangivelsen på internett. I fjor var antallet nærmere én million. Antallet som har levert på nett uten endringer, er redusert med 68 prosent fra 556 025 i 2007 til 177 589 per 29. april i 2008.

Levering uten endring på telefon er redusert med 71 prosent fra 146 399 til 41 915. På sms kan man bare levere uten endringer. Her er antallet krympet fra 242 668 til 79 915.

Skattytere som ikke har levert korrigert selvangivelse på Skatteetaten.no, på telefon, eller papir innen fristens utløp onsdag 30. april, anses automatisk å ha godkjent innholdet og dermed levert den forhåndsutfylte selvangivelsen som den er.

Leveringstall for selvangivelsen på nett, telefon og SMS t.o.m. mandag 28. april

  Per 29.04.2008: 
(til og med 28.04)
Per 29.04 2007: 
(til og med 28.04)
Internett - uten endring 117 589 556 025
Internett - med endring 428 316 421 764
Totalt Internett: 605 905 977 789
     
Telefon - uten endring 41 258 144 474
Telefon - med endring 657 1 925
Totalt telefon: 41 915 146 399
     
SMS 79 915 242 668
     
Uten endring alle media 298 762 943 167
Med endring alle media 428 973 423 689
Totalt alle media: 727 735 1 366 856