Pressemelding

Enklere rapportering om utenlandske arbeidstakere

  • Publisert:

Fra 1. september 2008 får norske arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere enklere rapportering til skattemyndighetene.

Ligningsloven endres slik at norske oppdragstakere og oppdragsgivere ikke lenger skal rapportere sine utenlandske arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Disse arbeidstakerne skal i stedet rapporteres til NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister, på lik linje med norske arbeidstakere.

Reglene om rapportering av selve oppdraget er også forenklet. Før 1. september var det opplysningsplikt om alle oppdrag gitt til utenlandske oppdragstakere i Norge. For at det nå skal være slik opplysningsplikt, må oppdraget utføres på et sted for bygge- og monteringsarbeid eller på et sted som står under oppdragsgivers kontroll.

På kontinentalsokkelen er det fortsatt opplysningsplikt om alle typer oppdrag gitt til utenlandske oppdragstakere.

footer/desktop/standard