Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Evaluering av innsats mot bakmenn og uttaksledd

  • Publisert:
  • Oppdatert: 16.05.2018

Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten gjør årlig en rekke analyser for å skaffe seg ny kunnskap om skatte- og avgiftsunndragelser og arbeidslivskriminalitet for å være bedre i stand til å benytte de riktige virkemidler mot ulike aktører i risikobildet.

Blant de mange analysene som er gjennomført, er "Evaluering av Skatteetatens kontrollinnsats rettet mot bakmenn og uttaksledd i perioden 01.06.12 – 09.05.16", som delvis ble offentliggjort i en avisartikkel 9. mai d.å.

Analysen var ikke ment for offentliggjøring i den formen den nå foreligger. Den er en del av det totale kunnskapsbehovet vedrørende Skatteetatens innsats mot a-krim. Rapporten er dermed ikke skrevet med tanke på offentliggjøring og kan derfor inneholde interne begreper som for utenforstående krever ytterligere forklaring.

Hvert år lager vi flere større rapporter som sammenfatter et titalls analyser vi gjør i løpet av året av utviklingstrekk innen skatte- og avgiftsunndragelser og arbeidslivskriminalitet.

Hensikten med disse rapportene er blant annet å finne styrker og svakheter i måten Skatteetaten jobber på, for å bli bedre i stand til å avdekke skatte- og avgiftsunndragelser.

Evalueringen av kontrollinnsatsen mot bakmenn og uttaksledd finner du her.