Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Får du penger tilbake på skatten i dag?

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteoppgjøret er klart for nesten 4 millioner lønnstakere og pensjonister. 2,7 millioner får et gjennomsnittsbeløp på 11.000 kroner igjen på skatten.

De 2,7 millioner skattyterne som har skatt til gode, får tilsammen 29,2 milliarder kroner tilbakebetalt. Litt over en halv million lønnstakere og pensjonister får restskatt. De må betale til sammen 10 milliarder kroner, et gjennomsnitt på 18.300 kroner.

- Skatteetaten har brukt opplysningene som ble levert i skattemeldingen din til å beregne den endelige fastsettingen av skatt for deg. Hvis du har betalt mer skatt enn det som er beregnet, betaler vi tilbake overskytende beløp. Hvis du ikke har betalt inn alt du skal, sender vi betalingskrav for restskatt. Slik blir skatten riktig, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skulle du hatt mer penger tilbake?

Hvis det er noe i skatteoppgjøret som ikke stemmer, skal du i de fleste tilfeller endre dette selv ved å levere skattemeldingen på nytt. Det kan for eksempel være noe du har glemt å ta med i skattemeldingen, hvis du finner en feil eller hvis du har fått nye opplysninger., Dette kan du gjøre opp til tre år etter leveringsfristen.

- Det er ikke for sent å endre skattemeldingen. Er det noe du har glemt å oppgi til beskatning, eller skulle du kanskje hatt et fradrag som gir mer penger igjen på skatten? Hvis du oppdager feil i etterkant, endrer du opplysningene og leverer en ny skattemelding. Det gjelder også hvis du brukte leveringsfritak i april, sier Holte.

Skatteetaten har laget en veileder på nett som hjelper deg med å endre skatteopplysninger selv eller å levere en klage, i de tilfeller det dette er nødvendig.

Senere oppgjør for næringsdrivende

For de som ikke mottar skatteoppgjøret 20. juni er det løpende oppgjør mellom 15. august og 24. oktober. Det gjelder blant annet personlig næringsdrivende og deres ektefeller, og lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir.  Andre årsaker til at du får skatteoppgjøret senere kan være at skattemeldingen din mangler opplysninger, inneholder kompliserte forhold, eller du kan være tatt ut til kontroll.

Om lag 900.000 skattytere får skatteoppgjøret mellom 15. august og 24. oktober.

Tall og fakta

Hovedtallene (per kommune) for oppgjøret 20. juni finner du her: skatteetaten.no/nokkeltall/

  • Nesten 4 millioner lønnstakere og pensjonister mottar skatteoppgjøret 20. juni.
  • 2,7 millioner får i gjennomsnitt 11.000 kroner igjen på skatten. Til sammen får de tilbakebetalt 29,2 milliarder kroner.
  • Rundt 550.000 lønnstakere og pensjonister får restskatt. De må betale til sammen 10 milliarder kroner, med 18.300 kroner i gjennomsnitt.
  • Rundt 700.000 har hverken skatt til gode eller restskatt, enten fordi de har betalt riktig beløp på forskudd eller fordi de ikke har skattepliktig inntekt eller formue.

Levering av skattemelding

  • 3 millioner (70%) lønnstakere og pensjonister totalt brukte leveringsfritak, det vil si at de ikke gjorde endringer i skattemeldingen, men leverte den lautomatisk ved leveringsfrist, med de forhåndsutfylte opplysningene.
  • Totalt har nesten 1,3 millioner lønnstakere og pensjonister levert skattemeldingen. De aller fleste (1,2 millioner, 95%) leverte elektronisk. Rundt 70.000 leverte på papir. De fleste som leverer skattemeldingen har gjort endringer. Noen leverer også uten endringer.

Utbetaling av penger til gode og betalingsfrist restskatt

De som har skatt til gode, får pengene inn på konto innen tre uker fra 20. juni. De aller fleste får pengene utbetalt på oppgjørsdatoen. I skattemeldingen du mottok i april, er det oppgitt hvilken konto pengene blir overført til. Hvis du ikke har oppgitt noen konto, får du tilsendt et utbetalingskort i posten til din folkeregistrerte adresse.

Hvis skatteoppgjøret du mottar 20. juni viser at du har restskatt, er fristen for å betale 20. august. Er restskatten over tusen kroner, deles beløpet over to terminer, med andre termin 24. september. Faktura med betalingsinformasjon og forfallsfrist sendes elektronisk eller i posten.

Varsel om skatteoppgjør

Du mottar elektronisk varsel fra Skatteetaten når skatteoppgjøret ditt er klart. Du logger deg inn på skatteetaten.no for å se skatteoppgjøret.

De som har reservert seg mot digital kommunikasjon mottar skatteoppgjøret i posten.

Mer informasjon på skatteetaten.no

Les mer om skatteoppgjøret her: skatteetaten.no/skatteoppgjor

Les mer om hvordan du endrer eller klager her: skatteetaten.no/klage