Pressemelding

Færre har handlet svart enn noen sinne

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft. Det viser en spørreundersøkelse gjort av Opinion for Samarbeid mot svart økonomi og Skatteetaten.

- Det er svært positivt at færre enn noensinne sier de har handlet svart. Det viser at folk flest ønsker å handle hvitt, men vi ser fremdeles noen utfordringer, sier skattedirektør Hans Christian Holte. - Et problem er at det i dag er for vanskelig for den jevne forbruker å vite hvem som er seriøse. Derfor ønsker vi å gi forbrukerne innsyn i flere opplysninger om skattemessige forhold, for å gjøre det enklere å sjekke om en bedrift oppfyller forpliktelsene sine.

Aldri før har så få oppgitt at de har handlet svart. Ti prosent sier at de har kjøpt svart arbeid, dette er ned fire prosentpoeng fra samme undersøkelse i 2016 og en halvering i forhold til 2011-tallene.

Kjøp av vaskehjelp trekker ned

Det er tre typer oppdrag som skiller seg ut negativt i undersøkelsen. Det er vaskehjelp/renhold, hvor 29 prosent av de som kjøper slike tjenester sier de har handlet svart. Barnepass og annen hjelp i hjemmet følger med 24 prosent. Mens vedlikehold av hus i form av maler- og snekkerarbeid ligger på 13 til 16 prosent utbredelse.
8 prosent oppgir at de har kjøpt vaskehjelp/renhold, 8 prosent malertjenester, mens 18 prosent oppgir å ha kjøpt snekkertjenester og 3 prosent barnepass og annen hjelp i hjemmet.

Svart arbeid smitter

Av de som har handlet svart de to siste årene, regner 23 prosent med å kjøpe svart arbeid igjen i løpet av det neste året. Tilsvarende er det 3 prosent av de som bare handler hvitt som regner med å handle svart, dersom de får tilbud om det.

- Svart økonomi undergraver velferdssamfunnet og det seriøse arbeidsliv. Alle som forsvarer vår velferdsmodell som blant annet inneholder gode og trygge barnehager, gratis skole og et kompetent helsevesen, har derfor en interesse av at arbeid utføres hvitt og at arbeidslivets lover, regler og avtaler følges, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Det er derfor gledelig å se at utviklingen går riktig vei, men vi må hele tiden rette oppmerksomhet på kampen mot svart økonomi, sier hun.

Unio er sammen med LO, NHO, YS, KS, BNL og Fellesforbundet deltakere i Samarbeid mot svart økonomi sammen med Skatteetaten.