Pressemelding

Feil i skatteoppgjeret? Nå kan du klage på nett

  • Publisert:

Skatteetaten åpner ei ny elektronisk teneste. Er det feil i skatteoppgjeret, kan du nå klage via skatteetaten.no.

Skatteetaten åpnar ei ny elektronisk teneste. Er det feil i skatteoppgjeret, kan du nå klage via skatteetaten.no

For å komme til tenesten går du inn på www.skatteetaten.no/klage og loggar deg på med personnummer og PIN-kode frå sjølvmeldinga.

Fristen for å klage er 10. august. Det må gå fram kva du meiner er feil og grunngivinga for det.

footer/desktop/standard