Kronikk

Feil om kompensasjonsordningen og svindel

  • Publisert:

I Dagbladets leder onsdag 11. november hevdes det at kompensasjonsordningen for næringslivet «som ble administrert av skatteetaten, viste seg å være sårbar for svindel. Det har blant andre Dagbladet/Børsen vist i en rekke artikler».

Dette stemmer verken med kontrolltallene til Skatteetaten eller ut fra artiklene vi har lest om kompensasjonsordningen for næringslivet i Dagbladet/Børsen. Det er ikke noe som tyder på omfattende misbruk av denne ordningen.

Skatteetaten gjennomfører kontroller av foretak både før og etter utbetaling av tilskudd, og kontrollarbeidet vil fortsette også i 2021. Så langt er 6,7 milliarder kroner utbetalt og søknader for 1,8 milliarder er avslått før utbetaling. Skatteetaten har besluttet kontroll i 739 saker, vi krever vel 250 millioner kroner tilbakebetalt og har anmeldt tre saker til Økokrim og politidistriktene. Skatteetaten samarbeider tett med Økokrim, politidistriktene og bankene, og får viktige innspill fra andre offentlige etater som NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og fra de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid.

Denne typen ordninger vil aldri være umulig å misbruke. I et tillitsbasert samfunn som vårt vil kompensasjonsordningen for næringslivet, der mye støtte skal betales ut raskt til trengende bedrifter, ha rom for misbruk. Skatteetaten kontrolltiltak skal imidlertid gjøre dette rommet minst mulig.

Avdelingsdirektør Erik Nilsen i divisjon innsats i Skatteetaten