Nyhet

Feil om Skatteetatens kontrollarbeid

  • Publisert:
  • Oppdatert: 26.02.2021

Under den lite dekkende overskriften «Over halvparten må tilbakebetale støtte», skriver Aftenposten om etterkontrollene i kompensasjonsordningen for næringslivet. I saken står det blant annet at Skatteetaten kun kontrollerer støtte-utbetalingene i etterkant. Det er feil. Vi har stanset utbetalinger for 1,9 milliarder kroner automatisk og manuelt allerede før utbetalingene ble gjort.

Av Gerd Janne Skodje, seksjonssjef i brukerdialog.

Etterkontrollarbeidet har så langt medført krav om tilbakebetaling av 44 millioner kroner fra 346 bedrifter. Til sammenligning har over 34.000 bedrifter mottatt vel syv milliarder kroner fra kompensasjonsordningen for næringslivet. Aftenpostens overskrift henviser altså til resultatet av etterkontrollene, som bare er en del av kontrollvirksomheten vår.

Det er avdekket få svindelsaker i kompensasjonsordningen for næringslivet, Skatteetaten har kun levert tre anmeldelser til ØKOKRIM og politidistriktene og det er ingenting som tyder på omfattende misbruk.

Skatteetaten gjennomfører målrettede kontroller som ikke er basert på statistisk tilfeldige stikkprøver, men hvor det ligger grundige analyser og risikovurderinger bak. Kontroll er et virkemiddel som Skatteetaten ønsker å bruke når det er grunnlag for det. Vi har erfaring med at en kombinasjonen av risikobaserte og målrettede kontroller og forskjellige former for informasjon og veiledning, har god effekt på etterlevelsen.

Skatteetaten hadde ansvaret for kompensasjonsordningen i fjor, og vi jobber med etterkontroller i hele 2021.