Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Feil på giro for restskatt og forskuddsskatt

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Det er oppdaget feil på enkelte giroer for restskatt og forskuddsskatt. Skatteetaten jobber med å kartlegge omfanget.

I noen tilfeller er det blitt feil betalingsinformasjon i girodelen på dokumentet som er sendt ut. Korrekt informasjon om KID, beløp og kontonummer står øverst på dokumentet.

- Vi oppfordrer derfor skattytere som skal betale restskatt med frist 5. november til å kontrollere at KID, beløp og kontonummer på girodelen samsvarer med opplysningene øverst til høyre på dokumentet. Er det forskjell, så bruk den informasjonen som står øverst på dokumentet, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet.

Skatteetaten vil sørge for at innbetalingen blir riktig for dem som allerede har betalt med feil opplysninger.

Skattytere som skal betale restskatt med frist 10. desember eller forskuddskatt med frist 17. november vil få tilsendt ny giro hvis vi finner feil i giroene som ble sendt ut i oktober.

- Vi gjør nå alt vi kan for å kartlegge omfanget, sier Halvorsen.

Det er foreløpig identifisert rundt 100 enkelttilfeller.

Skatteetaten beklager de ulemper dette medfører, og vil rette opp feilen for dem det gjelder.