Nyhet

Fikk utbetalt for mye og for lite fra kompensasjonsordningen

  • Publisert:
  • Oppdatert: 09.06.2020
Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

531 foretak har på grunn av en beregningsfeil fått utbetalt til sammen 2,2 millioner kroner for mye fra kompensasjonsordningen. 100 foretak kan ha fått utbetalt 400.000 kroner for lite.

Feil i beregningene fra Skatteetaten har medført at tilskudd fra kompensasjonsordningen ikke ble beregnet som en del av omsetningen, men ble fratrukket forventet omsetning. Dermed har 531 foretak fått utbetalt vel 2,2 millioner kroner for mye fra kompensasjonsordningen for mars og april.

- Fire foretak har fått utbetalt mer enn 100.000 kroner for mye, og den høyeste utbetalingen er 358.000 kroner sammenlagt for mars og april. Feilen er rettet opp, og flere av de berørte foretakene har allerede levert korrigert oppgave. Skatteetaten vil kontakte foretakene det gjelder for å få tilbakebetalt det som er for mye utbetalt, sier seksjonssjef Stine Olsen i Skatteetaten.

I tillegg til de 531 foretakene som har fått utbetalt for mye er det om lag 100 foretak som ser ut til å ha misforstått hvilke beløp som skulle legges inn i feltet «andre tilskudd». Det har medført at foretakene kan ha fått utbetalt til sammen rundt 400.000 kroner for lite i støtte fra kompensasjonsordningen.

- De 100 foretakene varsles om at de må søke på nytt ettersom Skatteetaten ikke har anledning til å overstyre informasjonen gitt i søknadene, sier seksjonssjef Stine Olsen i Skatteetaten.

22.873 foretak har fått innvilget og fastsatt støtte til utbetaling fra kompensasjonsordningen for mars og 16.212 foretak har fått innvilget og fastsatt støtte til utbetaling for april. Til sammen har foretakene fått fastsatt støtte på vel 2,24 milliarder kroner.