Pressemelding

Finansministeren åpnet det nye Folkeregisteret: – Mange land ser til Norge

 • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

– Det nye og moderniserte Folkeregisteret vil gjøre registrering og deling av opplysninger enklere for oss innbyggere, og mer effektivt for offentlige og private virksomheter, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) da han offisielt åpnet det nye Folkeregisteret tirsdag.

Moderniseringen av Folkeregisteret har vært et av de største utviklingsprosjektene i Skatteetaten. Prosjektet har tatt fem år og har hatt en kostnadsramme på 570 millioner kroner. nye tjenester til innbyggerne, bedre kvalitet i opplysningene og raskere og automatisert saksbehandling for Skatteetaten og andre brukere av Folkeregisteret.

– Få land har et like omfattende register som Norge, med så mange opplysninger samlet på ett sted. Vi har det som må være et av verdens beste registergrunnlag for statistiske formål og samfunnsplanlegging. Kommunene kan tilby nok barnehage- og skoleplasser og planlegge riktig beredskap, fordi vi vet hvor mange som bor hvor. Folkeregisteret legger grunnlaget for at du får de tjenestene du har krav på, og personvernet er ivaretatt på en god måte, sa finansminister Jan Tore Sanner.

– Med denne moderniseringen har vi ikke bare et godt folkeregister, vi har et topp moderne register som gjør at vi kan fortsette å tilby innbyggerne og bedrifter stadig bedre og tilpassede løsninger. Gjennom fornyelsen er mange tjenester forenklet, slik at de også gir deg raskere svar. Mens det tidligere kunne ta uker å få godkjent et nytt navn eller prøvingsattest for å inngå ekteskap, kan du fremover få svar på sekunder, sa Sanner.

Bedre samordning og deling av informasjon

Det nye registeret har også bedre funksjonalitet for deling med offentlige og private aktører som bruker opplysningene i Folkeregisteret.

– Det betyr at du i de fleste tilfeller kun trenger å gi fra deg opplysningene dine ett sted, en gang, for eksempel når du skal melde ny adresse. Aktører som skoler, barnehage, sykehus, legekontorer og NAV vil kunne hente ut adressen din eller andre relevante opplysninger direkte fra Folkeregisteret, sa finansministeren.

– Prosjekter som dette bidrar til digitaliseringen av Norge, og er et eksempel til etterfølgelse for samarbeid på tvers av etater, sektorer og bransjer. Når flere aktører går sammen om å svare ut fremtidens behov, er vi også på vei mot målet om å la brukerne få oppleve én digital sektor, sa Jan Tore Sanner under åpningen.

Raskere oppdatert

Fungerende skattedirektør Eve Bergli understreket også målet om å gjøre opplysninger i Folkeregisteret lettere tilgjengelig og lettere å dele.

– På dette området har vi tenkt helt nytt. Registeret er bygget på en nyutviklet, teknisk plattform, godt egnet og tilrettelagt for samhandling. Det nye Folkeregisteret er av høy teknisk kvalitet. Det er stabilt, sikkert og brukervennlig, og er tilgjengelig hele døgnet. Brukerne av registeret kan hente ut opplysningene når de selv trenger dem, og med økt bruk av automatisert saksbehandling er flere opplysninger oppdatert i sanntid. Samtidig er personvernet ivaretatt blant annet gjennom regulering av taushetsplikt og hvilke opplysninger de forskjellige aktører kan få utlevert. Det moderne Folkeregisteret er raskere oppdatert med ferske og korrekte opplysninger, sier Bergli.

Folkeregisteret har opplysninger om hele livsløpet, fra fødsel og flytting, til ekteskap, skilsmisse og dødsfall. Årlig meldes det inn nærmere to millioner endringer om opplysningene i Folkeregisteret.

Varslet ny tjeneste

Under åpningen avslørte også Skatteetaten at det utvikles en ny tjeneste som åpner opp for at du lettere skal kunne se hvilke opplysninger som finnes om deg i Folkeregisteret.

– Snart kan du kan logge inn via Skatteetatens nettsider for å se hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du kan få se opplysninger som navn, fødselsinformasjon, bostedsadresse og opplysninger om familieforhold som barn og ekteskap. Per i dag er dette en mer tidkrevende og manuell prosess, der du får tilsendt opplysningene i posten, sier Bergli.

Tjenesten skal etter planen lanseres tidlig i 2021.

Fakta om Folkeregisteret

 • 10,6 millioner mennesker er registrert i Folkeregisteret. Tallet inkluderer både levende og døde, og mennesker med midlertidig tilknytning til Norge.
 • Opplysningene om deg gir deg tilgang til alle offentlige ytelser og tjenester du har krav på
 • Opplysningene deles med og brukes av over 2.000 virksomheter
 • Årlig er det cirka to millioner meldinger om opplysninger som skal endres i registeret. Dette inkluderer cirka:
  • 500.000 flyttemeldinger
  • 54.000 fødsler
  • 50.000 navneregistreringer på nyfødte og 49.000 andre navneendringer
  • 22.500 vigsler
  • 10.000 skilsmisser
  • 40.000 dødsfall
 • Flere tjenester er forenklet og har gått fra manuell til automatisk behandling. Det gjelder blant annet:
  • Tildeling av fødselsnummer
  • Tildeling av d-nummer
  • Førstegangs navnevalg
  • Navneendring
  • Flyttemelding
  • Søknad om prøvingsattest for å inngå ekteskap
  • Melding om dødsfall
 • Fornyelsen gjør deling av informasjonen lettere. Tidligere ble oppdateringer sendt ut til brukerne én gang i døgnet. Fremover kan brukerne av registeret hente ut data når de selv ønsker.
 • Moderniseringen av Folkeregisteret er et av Skatteetatens største prosjekter. Prosjektet startet i 2016, og har hatt en kostnadsramme på 570 millioner kroner.