Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Flere kjøper svart arbeid

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Det er flere som sier de har kjøpt svart arbeid de siste to årene enn tidligere. Det viser en ny undersøkelse av privatpersoners kjøp av svart arbeid som er gjennomført for Skattedirektoratet og Samarbeid mot svart økonomi.

I alt 23 prosent av de spurte sier de har kjøpt svart arbeid i løpet av de siste to årene. Dette er en økning fra 13 prosent i 2006. Undersøkelsen viser at hovedtyngden kjøper svart arbeid for ganske små beløp, hele 70 prosent oppgir at de har kjøpt for under 10 000 kroner. Dette er omtrent på samme nivå som i 2006. I 90 prosent av kjøpstilfellene blir det svarte arbeidet betalt kontant. Bare en mindre andel, 12 prosent, oppgir bytte av tjenester som betalingsform.

Det er de vanligste håndverkstjenester fra snekkere, elektrikere og malere, i tillegg til vaskehjelp, som oftest kjøpes svart. Det er liten endring i dette bildet fra 2006. Undersøkelsen viser ingen økning i kjøp av svart arbeid fra utenlandske tilbydere.

Svart arbeid kjøpes av alle, men husholdninger med høye inntekter er overrepresentert. Hele 44 prosent av de som har kjøpt svart arbeid tidligere sier at det er sannsynlig at de vil gjøre det samme det neste året. Av alle spurte sier kun 15 prosent at det er sannsynlig at de vil kjøpe svart.

De fleste som kjøper svart arbeid sier det er lett å skille mellom svart og hvitt arbeid, men de færreste oppgir at de sjekker prisen på tilsvarende hvitt arbeid. De tror også at det er lavere pris. Undersøkelsen viser at de fleste som kjøper svart er fornøyd med kvaliteten på arbeidet.

Svart arbeid formidles oftest av venner og kjente. Videre viser undersøkelsen at halvparten av de spurte kjenner andre som kjøper svart.

Undersøkelsen tyder også på at holdningene hos folk flest har endret seg. Flere synes det er OK å kjøpe svart og legger mindre vekt på at de bryter loven og bidrar til ulik konkurranse.

Undersøkelsen er gjennomført i februar 2009 av TNS Gallup for Skattedirektoratet og Samarbeid mot svart økonomi.