Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Flere personlig næringsdrivende leverer selvangivelse på nett

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Innleveringsfristen for næringsdrivende gikk ut lørdag 31. mai. Antallet selvangivelser for personlig næringsdrivende som er fylt ut og levert på nett er i sterk vekst. Andelen har økt med hele 50 prosent fra i fjor.

Skatteetaten lanserte i år en ny løsning med forhåndsutfylt selvangivelse og en forbedret tjeneste for levering av selvangivelsen på nett for personlig næringsdrivende. Målgruppen for denne tjenesten er de rundt 100 000 næringsdrivende som ikke benytter hjelp fra regnskapsfører. Innenfor denne gruppen finner vi mange næringsdrivende med enklere næringsforhold innenfor bransjer som for eksempel jordbruk, fiske, IT, bedriftsrådgivning, helse og annen tjenesteyting. Tjenesten gjør det langt enklere for denne gruppen å fylle ut og levere selvangivelsen på nett.

- Brukervennlige og elektroniske publikumsløsninger er et svært viktig satsingsområde for oss. Erfaringer viser at nettleverte selvangivelser inneholder færre feil enn papirleverte. Den nye tjenesten gjør det enklere for skattytere å levere selvangivelsen riktig, til stor fordel både for skattyterne selv og Skatteetaten, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Foreløpige tall viser at av de 100 000 næringsdrivende som er i målgruppen for den nye nettjenesten, har til nå omtrent 60 000 levert elektronisk. Totalt forventer man at 75-80 000 i denne gruppen vil levere elektronisk.