Nyhet

Formuesskatt og bostedsregistrering: Slik er regelverket

  • Publisert:
  • Oppdatert: 07.01.2021

Hovedregelen er at du skal være registrert bosatt i den kommunen og på den adressen der du overnatter mest.

Lene Marie Ringså

– For personer som kun har én bolig vil dette normalt ikke by på utfordringer. Har du to eller flere boliger du bytter på å bo i, skal du være registrert på den boligen du overnatter mest, eller har din overveiende døgnhvile, sier seksjonssjef i juridisk avdeling i Skatteetaten, Lene Marie Ringså.

For personer som er gift eller har mindreårige barn er det flere faktorer enn overnatting som spiller inn, og en person regnes i utgangspunktet som bosatt der ektefelle eller mindreårige barn er registrert bosatt, dersom de har felles bolig.

– Derfor vil en person som pendler fortsatt være bostedregistrert sammen med ektefellen, uansett hvor mange netter vedkommende er borte fra hjemmet, sier Ringså. 

Kontroller blir gjennomført

Du er selv ansvarlig for å følge reglene for hva du skal gi beskjed om til Folkeregisteret, slik at dette til enhver tid er oppdatert. Personer som flytter, plikter å melde om flytting innen åtte dager etter at de har flyttet.

 – I tilfeller der vi avdekker at en person ikke bor på adressen som vedkommende er registrert med i Folkeregisteret, har vi mulighet til å endre bostedsadressen til der personen reelt sett har den overveiende døgnhvilen, sier Lene Marie Ringså.

– Dersom du fiktivt har meldt flytting og fått skattefordeler av det, vil det kunne være aktuelt for Skatteetaten å sanksjonere, for eksempel med tilleggsskatt, sier hun.

Folkeregisteret er et tillitsbasert register, men Skatteetaten foretar kontroll av flyttemeldinger i den grad det er risiko for at de er fiktive.

- Hvert år kontrollerer Skatteetaten flyttemeldinger vi tror kan være fiktive, i tillegg til at vi mottar tips som vi følger opp, men vi opplever ikke at det er et omfattende problem med fiktive flyttinger i Folkeregisteret. Vårt inntrykk er at de aller fleste av oss melder inn riktige opplysninger til Folkeregisteret fordi det tross alt er både i vår egen og samfunnets interesse, sier Ringså.

Feilregistrering kan påvirke dine rettigheter og plikter

I Folkeregisteret finnes opplysninger om blant annet bosted, adresse, navn og familierelasjoner. Folkeregisteropplysningene dine har betydning for dine rettigheter og plikter i Norge og ellers for samfunnet. Nødetatene bruker også adresseopplysningene i sitt arbeid, så det kan være livsviktig at du er registrert med riktig bostedsadresse.

Opplysningene brukes blant annet til myndighetsoppgaver og offentlig forvaltning, forskning og statistikk, og til å ivareta grunnleggende samfunnsbehov. Dette betyr at registreringene i Folkeregisteret kan ha betydning for hvor det planlegges byggingen av barnehager, skoler, helsetjenester, veier osv. Samfunnet er derfor avhengig av at Folkeregisteret vet hvor man faktisk bor mesteparten av tiden.