Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Fortsatt 72 000 næringsdrivende som ikke har levert selvangivelsen

  • Publisert:
  • Oppdatert: 02.11.2017

Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Personlig næringsdrivende og aksjeselskaper hadde frist til 31. mai med å levere selvangivelsen. De fleste har levert, men snart blir de gjenværende skjønnslignet.

Det ble nylig sendt ut purrebrev til de 27 000 personlig næringsdrivende og 45 000 aksjeselskapene som ikke har levert. Det utgjør henholdsvis 7 prosent og 16 prosent av antallet som skulle ha levert selvangivelse.

Unngå skjønnsligning – lever nå

De som fortsatt ikke har levert må levere snarest mulig for å unngå skjønnsligning. Det innebærer at Skatteetaten fastsetter skatten på grunnlag av de opplysningene vi har fra tidligere år. I fjor ble totalt 42 000 virksomheter skjønnslignet.

- Skjønnsligning kan ikke bli like korrekt som når skattyterne selv rapporterer inn opplysningene. Det fører i sin tur til mange klager og ekstra jobb for begge parter, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten Mariken Holter.

De som leverer for sent blir ilagt en forsinkelsesavgift. Størrelsen på avgiften varierer avhengig av hvor sent man leverer og hvor stor nettoinntekten og nettoformuen er.