Kronikk

ID-kort til alle

  • Publisert:

E24/Aftenposten hadde nylig en sak om Aso Ibrahimi som ikke får bankkonto av DNB fordi han tross arbeidstillatelse i Norge står uten sikker dokumentasjon på hvem han er. Slik bør det ikke være.

Viktig informasjon

nina-schanke-funnemark04-thumb.jpg
Skrevet av Nina Schanke Funnemark, skattedirektør

Hvis alle som bor i Norge hadde fått utstedt et nasjonalt ID-kort ville banker kunne tilby banktjenester til personer i Aso Ibrahimis situasjon.

Nasjonale ID-kort er et sterkt ID-bevis fordi det viser ditt tildelte norske fødsels- eller d-nummer og fordi det er tilknyttet biometri. Det sikrer at du er den eneste som kan få et ID-kort for din identitet, og bruk av biometri vil låse deg til din identitet i Norge og sikrer at én person kun har ett identitetsnummer i Folkeregisteret.

Vi må legge til rette for at samfunnsaktører, som banker, har en identitet å bygge videre på i sin saksbehandling. Alle som bor og oppholder seg i landet, og har rett til å jobbe her, må ha mulighet til å identifisere seg i det norske samfunnet. 

Politiets innføring av nasjonale ID-kort til norske statsborgere i november i 2020 var en viktig milepæl. Det er utvilsomt et viktig steg på veien til å sikre at én person bare har én identitet i Norge, men vi må komme enda lenger. Skatteetaten mener derfor at vi må tilby nasjonale ID-kort som sikrer at alle som er tildelt en identitet i Norge, i form av et fødsels- og d-nummer i Folkeregisteret (midlertidig fødselsnummer), får mulighet til å dokumentere identiteten sin i møte med andre sentrale samfunnsaktører.  

Ikke alle mennesker som kommer til Norge har mulighet til å dokumentere identiteten sin. Det kan skyldes at de står uten et identitetsbevis fra sitt hjemland eller de kan ha et ID-bevis som ikke er godkjent for bruk i Norge. Dette gjør det vanskelig å dokumentere hvem de er overfor norske myndigheter eller andre virksomheter. De har likevel rettigheter i Norge som må ivaretas. Derfor er ID-kort til alle en god idé. Her kan Folkeregisteret, som Skatteetaten har ansvar for, spille en sentral rolle.  

Sikrer rettigheter og plikter i Norge 

De 11-sifrene som tildeles fra Folkeregisteret benyttes blant annet til å identifisere personer som har rettigheter eller plikter i Norge og det benyttes til identifisering av personer i digitale prosesser, blant annet når du er i dialog med NAV eller banken. For Skatteetaten er identifisering av personer tilknyttet Norge viktig av spesielt to grunner.  

For det første må vi vite hvem som er hvem i Folkeregisteret, og at én person kun er registrert en gang. Skal vi kunne klare det må det være mulig for alle som er tildelt et fødselsnummer eller d-nummer å få et ID-bevis på som knytter seg til identitetsnummeret de er tildelt.  

For det andre betyr et bevis i form av et nasjonalt ID-kort at brukerne av Folkeregisteret vil kunne stole på de opplysningene personen fremlegger.  De kan forholde seg til standardisert norsk ID-bevis og i mindre grad til flere forskjellige andre måter å sannsynliggjøre hvem de er på. Det gjør det vanskeligere å bedrive ID-kriminalitet, ID-tyveri og arbeidslivskriminalitet og sikrer at vi som skattemyndighet får korrekte opplysninger. Vi får rett skatt på rett person. 

Vi trenger én norsk grunnidentitet 

Vi må etablere én norsk grunnidentitet som består av det tildelte ID-nummeret fra Folkeregisteret og et sterkt ID-bevis som samfunnet kan bygge videre på og ha tillit til. Det nasjonale ID-beviset er et sterkt bevis på at du er deg fordi det er knyttet til biometri i form av ansiktsbilde. 

Nasjonale ID-kort er et tiltak som vil kunne sikre at alle som er tildelt et ID-nummer i Folkeregisteret har mulighet til å bevise at de er rette innehaver av et ID-nummer og kan få ivaretatt sine rettigheter i landet på en god måte. 

ID-kort til alle er et viktig ledd i den helthetlige identitetsforvaltningen i Norge. Dette har Skatteetaten signalisert lenge. Vi håper løsningen er på plass veldig snart. Det vil blant annet gjøre det lettere for banker som DnB å betale lønnen til dem som lovlig oppholder seg og arbeider i Norge. 

En forkortet versjon av innlegget ble publisert i Aftenposten 11. november 2021.