Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Internasjonal etterretning mot økonomisk kriminalitet

 • Publisert:

- At FBI, Europol og EU-kommisjonen kom til Oslo viser hvor stor enighet det er om at internasjonalt samarbeid er avgjørende for at vi skal lykkes i kampen mot økonomisk kriminalitet, sier Eve V. Bergli. – Erfaringsutveksling, utveksling av opplysninger mellom land og samarbeid på store risikoområder styrker oss i kampen mot grenseløs økonomisk kriminalitet.

Skatteetaten inviterte til kunnskapsutveksling under Tax Crime Intelligence Seminar. Fredag 18. oktober møttes ca. 150 deltagere i Oslo. På talerstolen stod blant annet FBI og representanter fra EU-kommisjonen. Målet med samlingen var å sette søkelys på hvordan internasjonalt etterretningssamarbeid kan bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet.

-  I arbeidet med analyse og etterretning, er FBI, Europol og EU-kommisjonen blant de naturlige samarbeidspartnere i kampen mot økonomisk kriminalitet. Dette samarbeidet skjer gjennom Økokrim og Kripos, sier Eve V. Bergli. Selv leder hun divisjonen som har ansvaret for bekjempelse av skattekriminalitet og bruk av etterretning i Skatteetaten.

Potensialet og behovet for internasjonalt samarbeid bekreftes gjennom tallenes tale:

 • I perioden fra 2009 har Skatteetaten sendt opplysninger til andre land om mistenkelige transaksjoner for milliarder av norske kroner.
 • Siden 2013 har Skatteetaten hatt operativt samarbeid med andre lands skattemyndigheter gjennom deltagelse i Europas multilateral kontroll. Samarbeidet har bidratt til å stoppe pågående svindel. Det har blitt avdekket unndratt merverdiavgift (MVA) i andre europeiske for betydelige summer på relativ kort tid.

FBI, EU-kommisjonen, Økokrim, Europol og andre kontrollmyndigheter utvekslet på det lukkede seminaret informasjon om hvordan de jobber med etterretning og analyse innen økonomisk kriminalitet. Grensekryssende MVA-svindel er et sentralt tema som er aktuelt i en stadig mer globalisert verden. Handel over landegrensene med MVA-svindel som mål er en kjent metode, som preges av profesjonalisert organisert kriminalitet og aktører som opererer på tvers av landegrenser og bransjer. 

MVA-svindel - et økende og grenseløst problem

- Hensikten med Tax Crime Intelligence-seminaret er å styrke kunnskapen og ekspertisen om forebygging og avdekking av grensekryssende MVA-svindel, samt andre former for økonomisk kriminalitet. Det er nyttig å samle aktører som Økokrim, FBI og Europol for å sammen styrke vår innsats og begrense mulighetsrommet for å begå økonomisk kriminalitet. Dette er svindel som ikke begrenses av landegrenser eller bransjer. Vi benytter et bredt spekter av virkemidler, og etterretning er en viktig brikke i kampen mot internasjonal svindel, sier Eve V. Bergli.

Tidligere i år avdekket Skatteetaten svindelforsøk i kraftbransjen, men denne type svindel er bransjeuavhengig. Aktørene ser ut til å flytte seg raskt mellom bransjer som for eksempel kraftbransjen, råvaremarkedet og næringsmiddelbransjen, sier Eve V. Bergli.

Det er avdekket norske virksomheter som har deltatt i slik svindel. Svindelen som er avdekket har forgreninger til land både i Europa og Asia. Skatteetaten har avdekket transaksjoner i Norge som knytter seg til MVA-svindel i andre land. Da varsler vi skattemyndighetene i de aktuelle landene, i henhold til den nye avtalen om administrativt samarbeid mellom EU og Norge på merverdiavgiftsområdet. 

FAKTA OM:

Etterretningssamarbeid i kampen mot svindel for millioner av euro

 • Samarbeid med andre land skjer både gjennom utveksling av opplysninger i konkrete saker og gjennom deling av erfaringer og arbeidsmetodikk.
 • Vi samarbeider også med andre offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner der det er hensiktsmessig. Eksempelvis energibransjen.
 • Skatteetaten har en egen landsdekkende etterretningsseksjon, i tillegg til internasjonalt fokus, analyse og skattekrimseksjon. 

FAKTA OM:

Norge og EUs samarbeidsavtale en del av løsningen  

- Skatteetatens etterretningsarbeid innen grensekryssende MVA-svindel var med å danne grunnlaget for EU-kommisjonens og finansministerens beslutning for samarbeidsavtalen mellom EU og Norge, som trådte trådt i kraft for et år siden. Det er derfor naturlig at vi skaper flere arenaer for samarbeid mot den stadig mer sofistikerte svindelen som utspiller seg over våre landegrenser. Kampen mot momssvindel kan vi ikke kan vinne alene, men sammen, sier Eve V. Bergli.

 • Den nye avtalen mellom EU og Norge gir oss et mer effektivt verktøy for å forhindre og avdekke grensekryssende momssvindel.
 • Gjennom EU-samarbeidet deler vi nå informasjon, kryptert og sikkert, Vi bruker felles elektroniske skjemaer, som er oversatt til alle avtalepartenes språk. Dette effektiviserer informasjonsutvekslingen og innkrevingen av norske skattekrav i EU.
 • Vi samarbeider om å gjennomføre kontroller. Det kan dreie seg om koordinerte samtidige kontroller i flere land, i et samlet sakskompleks.
 • Gjennom EU-avtalen kan vi nå dele opplysninger om konkrete virksomheter og transaksjoner, enten ved at vi sender opplysninger til skattemyndigheter i andre land på eget initiativ eller dersom andre land ber oss om informasjon.
 • Gjennom avtalen deltar vi også i ekspertgrupper for enkelte risikoområder (handel med varer og tjenester, elektroniske tjenester) hvor vi deler opplysninger knyttet til konkrete virksomheter, samt erfaringer knyttet til trender, svindelmetoder og beste praksis for å avdekke og forhindre MVA-svindel.

For mer informasjon, kontakt Skatteetatens pressetelefon: 94501000

Hovedtalerne på Tax Crime intelligence konferansen. Fra venstre: So Young Kim (spesialrevisor i seksjon Etterretning, Skatteetaten), Per Husan (Økokrim), Bianka Arndt (German Federal Central Tax Office), Chris Perryman (leder av Europol AP MTIC), Eve V. Bergli (divisjonsdirektør Innsats, Skatteetaten), Robert Cibulla (DG TAXUD, EU-kommisjonen), Michaela Slupik (analysemedarbeider, Europol AP MTIC), Robert J. Cameron (special agent, FBI Minneapolis), William Park (IRS)
Fra venstre: So Young Kim (spesialrevisor i seksjon Etterretning, Skatteetaten), Per Husan (Økokrim), Bianka Arndt (German Federal Central Tax Office), Chris Perryman (leder av Europol AP MTIC), Eve V. Bergli (divisjonsdirektør Innsats, Skatteetaten), Robert Cibulla (DG TAXUD, EU-kommisjonen), Michaela Slupik (analysemedarbeider, Europol AP MTIC), Robert J. Cameron (special agent, FBI Minneapolis), William Park (IRS)
Skatteetaten inviterte til kunskapsutvekling under Tax Crime Intelligence Seminar
Skatteetaten inviterte til kunskapsutvekling under Tax Crime Intelligence Seminar