Pressemelding

Kompensasjonsordningen: 10 000 virksomheter har søkt om støtte

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Lørdag 18. april åpnet nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet under navnet kompensasjonsordning.no. Siden åpningen har 10 000 virksomheter søkt om støtte.

-  Vi har nå gjennomført de første utbetalingene. Vedtak og utbetaling følges opp fortløpende, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Over halvparten har til nå fått godkjent søknadene sine. En andel er tatt ut til manuell behandling og en del bedrifter har fått avslag på søknadene sine. Det er tre hovedårsaker til avslagene, for lavt omsetningsfall, støttebeløp under 5.000 kroner (minstebeløp) og uoppgjorte restanser.

For å kunne motta tilskudd fra kompensasjonsordningen, må foretakene oppfylle flere kriterier.

–  Det er flere forhold foretakene selv må finne ut av før de sender søknaden. Bruk tid på å sjekke kriterier, snakk gjerne med en regnskapsfører dersom det er behov for hjelp eller benytt deg av informasjonen som er tilgjengelig på kompensasjonsordning.no, sier Holte.

Innsynsløsning klar i løpet av uken

Opplysninger om virksomheter som mottar kompensasjon, vil bli tilgjengeliggjort i en innsynsløsning som skal være klar i løpet av uken.

- Åpenhet og tillit er blant hjørnesteinene i skatteforvaltningen. De samme prinsippene vil ligge til grunn for kompensasjonsordningen. Det legges opp til å gi alle innsyn i hvilke virksomheter som mottar støtte og hvor mye penger de får, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Hjelp på telefon

Skatteetatens veiledere har mottatt over 1300 telefoner om kompensasjonsordningen siden telefonlinjene åpnet kl. 10 lørdag.

-Det er mange medarbeidere som svarer på telefonen. De som tar kontakt spør om alt fra hvordan beregne størrelsen på omsetningsfallet, til hvilke faste kostnader en kan få støtte for og noen ønsker hjelpe til å fylle ut selve søknadsskjemaet, sier skattedirektøren.

Kontroller i ordningen

Skatteetaten vil benytte seg av samme typen kontrollvirksomhet som gjøres i den ordinære skatteforvaltningen.

– Kontrollene, som gjennomføres av kompetente kontrollressurser, skjer på grunnlag av analyser, tips og rik tilgang til informasjon om virksomheter. Det legges opp til flere typer kontroller, både automatiske og manuelle, før og etter utbetaling. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, samt A-krimsentrene, som er et samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV, forteller skattedirektøren.