Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Landsdekkende aksjon mot kriminalitet i bygg og anlegg

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Omtrent 100 medarbeidere fra Skatteetaten har akkurat avsluttet en aksjon i bygg- og anleggsbransjen over hele landet. Målet med aksjonen har vært å veilede og kontrollere virksomheter for å forebygge arbeidslivskriminalitet.

I en koordinert kontroll fikk 25 virksomheter over hele landet besøk av skattepatruljer. Et av prosjektene som ble kontrollert hadde nesten 350 arbeidstakere i arbeid. Prosjektet er et av de største vi har kontrollert. Skattepatruljer er et landsdekkende satsningsområde for Skatteetaten.

- For oss er det viktig å være der det skjer. Vi må øke vår kunnskap om aktørene i markedet og samtidig være en synlig bidragsyter til at de følger regelverket vi forvalter, sier Eve Vangsnes Bergli, divisjonsdirektør for divisjon innsats i Skatteetaten.

Følger opp samarbeidsavtaler

Nesten halvparten av virksomhetene som ble kontrollert denne uka har inngått samarbeidsavtale med Skatteetaten, om informasjonsutveksling. Avtalen skal sette dem bedre i stand til å velge seriøse leverandører.

- Målet med samarbeidsavtalene er at de seriøse utbyggerne skal holde useriøse leverandører ute av markedet. Vårt bidrag er å legge til rette for at våre samarbeidspartnere tar gode og velinformerte valg i prosessen, sier Bergli.

Skattepatruljene blir et vanlig syn

Skattepatruljene vil nå være synlige og ute på oppdrag over hele landet, hver dag, året rundt.

- En målsetning er at skattepatruljene skal bli et kjent syn ute på byggeplasser og i samfunnsbildet, sier Bergli.

Skattepatruljen kommer i tillegg til arbeid som er knyttet til landets syv tverretatlige a-krimsentre.