Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Likevel skatteoppgjør i juni

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skattedirektoratet har funnet en løsning som gjør at flesteparten av dem som fikk selvangivelse for næringsdrivende på grunn av små næringsinntekter, likevel vil kunne få skatteoppgjør i juni.

Dette gjelder dem som har fått innberettet små beløp som næringsinntekt, og av den grunn fikk selvangivelse for næringsdrivende. De aller fleste av disse vil kunne få skatteoppgjøret i juni. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at det ikke er slik at alle lønnstakere får skattoppgjør i juni. Hvert år er det mellom ti og tjue prosent som først får oppgjøret i oktober. Dette skyldes bl.a. nye opplysninger og utvidede kontroller.

De som har fått selvangivelse for næringsdrivende på grunn av små næringsinntekter, må levere selvangivelsen og kan ikke benytte seg av leveringsfritak, selv om alle opplysningene stemmer. De har fremdeles 31. mai som innleveringsfrist ved levering på nett, og 30. april for levering på papir.

De må levere den selvangivelsen de har fått tilsendt. Selve selvangivelsen er lik den som for lønnstakere. I næringsskjemaet som følger med, er beløpet i kode 401 i lønns- og trekkoppgaven forhåndsutfylt fra Skatteetaten. Der står det også i hvilken post beløpet skal føres i næringsoppgaven. Leverer du på nett blir du veiledet til riktig skjema. Du finner en demonstrasjon av hvordan du leverer elektronisk på skatteetaten.no.

Hvor mange dette omfatter blir klart etter påske.