Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Mange benytter leveringsfritak

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Statistikk fra Skatteetaten viser at mange benytter tilbudet om ikke å levere selvangivelse når de forhåndsutfylte opplysningene er riktige og alt er kommet med.

- Det ser ut til at gledelig mange benytter seg av dette nye tilbudet. Denne servicen er et ledd i å gjøre det enklere for skattyterne, sier skattedirektør Svein R. Kristensen, som minner om at alle likevel må kontrollere selvangivelsen.

De forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen får Skatteetaten fra arbeidsgivere, banker, barnehager mv. Det er den enkelte skattyter selv som må kontrollere at disse opplysningene er korrekte og forsikre seg om at det ikke mangler opplysninger.

I fjor var det nesten 2 mill. som ikke hadde endringer eller tillegg til den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Leveringstallene så langt viser en liten økning av selvangivelser levert på nett og telefon med endringer, mens antall selvangivelser levert uten endringer er redusert fra vel 545 000 til 306 000 fra i fjor.

-  Våre tall viser at det er langt færre som leverer elektronisk i forhold til på samme tid i fjor. Vi regner med at dette skyldes ordningen med leveringsfritak, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Per 20. april i år hadde nesten 358 000 levert selvangivelsen elektronisk. Dette er en nedgang på 52 pst. i forhold til samme dato i fjor da 685 000 hadde levert elektronisk.

Nesten 60 av dem som har levert på nett og telefon per 20. april i år, har endringer i selvangivelsen. Dette er en stor økning fra i fjor, da bare vel 32 prosent av dem som hadde levert hadde endringer.

Antall leverte selvangivelser på SMS har gått drastisk ned. Ved SMS-levering er det kun mulig å bekrefte at de forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen er korrekte at og det ikke mangler noen opplysninger.

Elektronisk levering per 20. april:

  2008  2007  
Nettlevering  279 386 456 122
SMS-levering  51 361 140 023
På telefon   27 062 89 105 
Levert elektronisk per 20.4 357 809   685 259

 

Endringer i selvangivelsen per 20. april (Endring kan ikke gjøres på SMS)

  2008   2007
Nettlevering uten endring   98 574   281 322
Telefonlevering uten endring 26 083  88 096 
Levert uten endring     124 657 396 418
Nettlevering med endring        180 812 174 800
Telefonlevering med endring 379  1 009  
Levert med endring 181 191 175 809