Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Mange benyttet leveringsfritak

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Vel 869 000 hadde levert selvangivelsen på nett innen fristen gikk ut ved midnatt 30. april. Dette er omtrent det samme som i fjor.

Som vanlig ventet mange til siste dag med å levere. Da ble i alt 145 000 selvangivelser levert. I den travleste timen mellom kl 2200 og 2300 fredag kom det inn vel 19 000 selvangivelser.  Vel 177 388 selvangivelsene som ble levert på nett i år var uten endringer, i fjor leverte 246 000 uten endringer. 
   
- Dette tyder på at flere har benyttet seg av leveringsfritaket, sier skattedirektør Svein Kristensen. Leveringsfritaket gjelder de som ikke trenger å endre eller legge til opplysninger i selvangivelsen. I fjor benyttet  2 millioner seg av leveringsfritaket..

Det har vært stor trafikk på Skatteopplysningen, Skatteetatens veiledningstelefon. Fra selvangivelsen ble sendt ut 22. mars er det svart på vel 486 000 telefoner fra publikum. Skatteopplysningen har hatt utvidet åpningstid den siste uken og var åpen til midnatt siste leveringsdag.Over 35 000 telefoner ble besvart 30. april

Levert på nett Levert 2009 Levert 2010
Levert uten endring 246 000 177 000
Levert med endring 624 000 691 000
Totalt levert 870 000 869 000

I tillegg kommer selvangivelser som er levert på papir. 

Skattekontorene går nå i gang med å kontrollere selvangivelsene. Det er samme type kontroll for alle selvangivelsene uansett om de er uten endringer eller returnert med endringer. 

Mellom 80 og 90 prosent av de som har levert selvangivelse nå får skatteoppgjør i juni, resten får det i oktober. De som har penger til gode får det overført til konto kort tid etter. Restskatt skal først betales i august.