Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Merverdiavgift på kjøp av elektroniske tjenester

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Fra 1. juli 2011 må du som privatperson i Norge betale merverdiavgift når du kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. Eksempler på slike tjenester er musikk, programvare og online-dataspill.

Det skal nå betales merverdiavgift ved nedlasting av elektroniske tjenester mot betaling, uavhengig av om tjenesten kjøpes fra tilbyder etablert i Norge eller utlandet. Ordningen skal gi like konkurransevilkår for norske og utenlandske tilbydere.

Ansvaret for beregning og betaling av norsk merverdiavgift skal ligge hos tilbyderen av elektroniske tjenester. Regelendringen fører derfor ikke til ekstra arbeid for kjøpere av disse tjenestene.

De utenlandske tilbyderne kan registrere seg via en forenklet registreringsordning på Skatteetatens nettsted voesnorway.com.

Den forenklede registreringsordningen har store likheter med de reglene medlemslandene i EU har hatt siden 2003. Flere tilbydere av elektroniske tjenester som berøres av regelendringen er derfor allerede kjent med innholdet.