Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Mistanke om svindel med tørrfisk

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Tollvesenet, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim startet i går en samlet aksjon mot fiskeeksportører i Hordaland, Oslo og Nordland.

Kontrollmyndighetene mistenker at flere eksportører bevisst har deklarert hel tørrfisk som tørrfiskhoder ved eksport til Nigeria.

Ved å deklarere tørrfisk som fiskehoder blir tollsatsen i mottakerlandet halvert fra 20 til 10 prosent toll. På denne måten kan fiskeeksportørene ha bidratt til at Nigeria har mistet flere millioner kroner i tollinntekter. For lovlydige eksportører innebærer dette en uholdbar situasjon. Det vil fort oppstå et press om å utstede uriktige dokumenter eller selge tørrfisken svært billig.

Slik feildeklarering kan også bidra til å skjule svart fisk og merverdiavgiftsunndragelser, og dette er blant de forhold som kontrolletatene vil undersøke under aksjonen.

Kontrolletatene har gjennom tett samarbeid gjennomført analyser av utførselen av tørrfisk tilbake til sommeren 2007. På bakgrunn av funn er det mistanke om at et betydelig kvanta tørrfisk er feildeklarert.

To fiskeeksportører er allerede anmeldt til Økokrim for tilsvarende forhold. I den ene saken mener Tollvesenet at eksportøren kan ha bidratt til å unndra 4,9 millioner i tollinntekter for Nigeria. I tillegg til mistanken om systematisk feildeklarering har eksportørene også innbetalt for lite eksportavgift til Norge. For de to anmeldte eksportørene dreier det seg om mer enn 300 000 kroner.

Fiskerinæringen generelt og ikke minst tørrfiskprodusenter har den senere tid hatt store utfordringer med å få fisken omsatt, og lagrene er derfor fulle. For å unngå uhederlig konkurranse har kontrolletatene satt fokus på dette.

Kontaktpersoner er:
Økokrim: Petter Nordeng, Økokrim, tlf 916 46017
Skatteetaten: Sølvi Åmo Albrigtsen, Skatt nord, tlf 959 29448
Tollvesenet: Reidar Knutsen, Toll-og avgiftsdirektoratet, tlf 994 55740
Fiskeridirektoratet: Einar Ellingsen, tlf 951 78340