Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Mistenker skjulte formuer bak utenlandske kort

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten setter nå i gang gransking av 25 nordmenn etter mistanke om at de har skjult penger i utlandet. Disse har brukt utenlandske betalingskort i Norge for mellom 600 000 og 3,6 millioner kroner.

- Det er brukt betydelige beløp uten at vi kan se spor av kilden til den slags pengebruk i deres selvangivelser, sier skattedirektør Svein Kristensen.

De 25 sakene som nå skal etterforskes, dreier seg om uttak av mellom 600 000 og 3,6 millioner kroner over en fireårsperiode fra 2004 til 2008. Flere saker vil bli fordelt til regionene i løpet av vinteren.

- Vi har grunn til å mistenke at det dreier seg om midler fra inntekter eller formuer som er unndratt beskatning i Norge, uttaler Kristensen.

Nå starter arbeidet med å spore opp pengene. Dette er et tidkrevende og komplisert arbeid.

- Mange går drastisk til verks for å gjemme sine verdier for fellesskapet. Vi vet det kan bli vanskelig å nøste opp i disse sakene, men dette er en høyt prioritert oppgave for oss fremover, fastslår Kristensen.

Betalingskortprosjektet

Det var for ett år siden at Skatteetaten fikk lovhjemmel til å innhente informasjon om innehavere av utenlandske betalingskort. Skatteetatens betalingskortprosjekt, som ledes av Skatt nord, har siden analysert en enorm mengde data.

  • Det er lagt til grunn transaksjonsdata for perioden 2004 til og med februar 2008. Det omfatter 51 000 000 transaksjoner på til sammen 39 milliarder kroner og 8 961 507 unike kort.
  • Flertallet av disse kortene er brukt av utenlandske turister og forretningsreisende på besøk i Norge, men det er også mange av de utenlandske kortene som eies av nordmenn og brukes for betydelige beløp.
  • Per dags dato er det identifisert cirka 1000 kort med opplysninger om kortinnehaver.