Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Nær 328 milliarder kroner fra personlige skattytere

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteoppgjøret for 2008 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har bidratt med nær 328 milliarder i skatt.

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2008 legges fram i morgen, onsdag 21. oktober. Til sammen er 3 739 000 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende liknet for 328 milliarder kroner i skatt og trygdeavgift for inntektsåret 2008.

Disse tallene omfatter alle personlige skattytere, både de som fikk skatteoppgjøret i juni og de som får skatteoppgjøret nå. Over 3 millioner skattytere fikk oppgjøret før sommerferien, mens cirka 700 000 får det nå.

Høyere beløp

Av de som får skatteoppgjøret nå har 424 000 penger til gode, i alt nesten 9,8 milliarder kroner. Vel 228 000 får restskatt på til sammen 10, 5 milliarder kroner. De som får penger til gode får i gjennomsnitt 23 000 kroner hver, mens de med restskatt i gjennomsnitt må betale 46 000 kroner.

For junioppgjøret var snittbeløpene henholdsvis 11 000 kroner for til godebeløp og nesten 13 000 for restskatt.

Papirløst

Til sammen 40 000 skattytere i høstoppgjøret har valgt papirløst skatteoppgjør.

- De får varsel på sms og e-post om at skatteoppgjøret er klart. Det er viktig at de går inn og leser det elektroniske dokumentet så raskt som mulig. Åpner de ikke dokumentet innen sju dager, er Skatteetaten pålagt å sende en papirkopi, sier skattedirektør Svein Kristensen.

I år var første gang skattytere kunne velge elektronisk skatteoppgjør. Til sammen 380 000 skattytere har fått papirløst skatteoppgjør i år.

Restskatt

Restskatt på under 1000 kroner skal betales innen 11. november. Er beløpet over 1000 kroner blir restskatten delt i to terminer, og betales 11. november og 16. desember.  Rente på til godebeløp er 4,5 prosent og for restskatt 4,8 prosent for de som får skatteoppgjøret nå.

Klage på likningen

Fristen for å klage er 12. november.

Totaltall for skatteoppgjør for personlige skattytere (lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende) for 2008 og 2007

 

Inntektsår 2008 2007
Antall skattytere 3,7 mill. 3,6 mill.
Sum utliknet skatt og avgift 328 mrd. kroner 308 mrd kroner
Antall skattytere med tilgodebeløp 2,7 mill. 2,6 mill.
Sum tilgodebeløp 35,5 mrd. kroner 30 mrd. kroner
Antall skattytere med restskatt 689 000 731 000
Sum restskatt 16,4 mrd. kroner 17,7 mrd. kroner