Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Næringsdrivende: De fleste tror skattejuks blir oppdaget

  • Publisert:

Et stort flertall av næringsdrivende tror det er stor sannsynlighet for at juks med skatter og avgifter blir oppdaget av skattemyndighetene i deres bransje. 80 prosent av de næringsdrivende mener skattemyndighetene har full oversikt over deres økonomiske forhold.

— Det er bra at så mange som 73 prosent av næringslivslederne oppfatter at det er stor sannsynlighet for at vi oppdager skatte og avgiftsunndragelser. Vi ser også at bare åtte prosent av de spurte mener det er akseptabelt å lure penger unna fellesskapet, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Et flertall småbedrifter

Hvert år undersøker Skatteetaten i samarbeid med Opinion næringsdrivendes holdninger til regeletterlevelse, rapportering og risikoen for å bli oppdaget dersom man jukser. Tre firedeler av de vel 2000 virksomhetene i utvalget har fire eller færre ansatte.

Undersøkelsen viser at norske bedriftsledere har stor tillit til skattemyndighetene. 86 prosent stoler på Skatteetatens informasjonsbehandling, 70 prosent har svært eller ganske stor tillit til at virksomheten deres blir behandlet rettferdig, men bare 32 prosent har stort tillit til at Skatteetaten klarer å stanse de som bevist unndrar skatter og avgifter.

En av tre forstår regelverket

Samtidig er det bare 35 prosent av de spurte som mener regelverket er enkelt å forstå og at skattemyndighetene gjør det enkelt å følge regelverket.

— Undersøkelsen er et viktig signal til oss i Skatteetaten om hvordan næringslivet oppfatter oss, og viser hvorfor det er viktig å ha høyt tempo på arbeidet med å gjøre det enda enklere for næringsdrivende å forholde seg til skattemyndighetene. Forskning tilsier at forenkling av regelverk og informasjon om skatt er et effektivt virkemiddel for å få flere til å etterleve regelverket. Det skal være enkelt å gjøre rett også for bedriftsledere, sier Holte.

Kan være vanskelig å vurdere seriøsitet

28 prosent mener det er vanskelig å finne ut om leverandører de benytter opererer hvitt, men 42 prosent mener det er enkelt.

Næringslivsledere er mer opptatt av å undersøke om deres leverandører overholder lover og regler, får god kundeomtale og ikke har gått konkurs tidligere, enn hvilken HMS-praksis leverandøren har, om leverandøren har revisor, eller hvor mye de betaler i skatt eller merverdiavgift.

Se hele undersøkelsen her

HansChristianHolte.png