Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

NAV Innkreving er nå en del av Skatteetaten

  • Publisert:
  • Oppdatert: 03.04.2018

Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Fra 1. april er NAV Innkreving en del av Skatteetaten. For brukere får det i praksis ingen store konsekvenser. 

NAV Innkreving har som oppgave å:

  • kreve inn og formidle barnebidrag i inn- og utland
  • kreve inn feilutbetalte ytelser fra NAV
  • kreve inn andre krav fra inn- og utland

Overføringen har ingen betydning for avtaler og saker for brukere av NAV Innkreving.

Adresse, telefonnummer og kontonummer for innbetalinger endres ikke. Hvis brukere har behov for å endre egen kontoinformasjon eller kontaktinformasjon, gjøres det fortsatt på Ditt NAV på nav.no.

NAV innkreving har også en egen innlogget tjeneste for rask, enkel og sikker dialog. For å se utbetalinger må du logge deg inn i egen nettbank.  Aktuelle utbetalinger vil fra april stå oppført med Skatteetaten som avsender. 

Fakta:

  • NAV Innkreving er en landsdekkende enhet med 166 ansatte.
  • Enheten har blant annet feilutbetalingssaker og barnebidrag i sin oppgaveportefølje. I 2017 krevde enheten inn 6,9 milliarder kroner. 
  • NAV Innkreving ble etablert i Bjørnevatn i 1992 og har frem til mars 2018 vært en del av Arbeids- og velferdsetaten (NAV).
  • Fra 1. april er NAV Innkreving en del av Skatteetaten. Fra samme dato er Skatteetaten behandlende etat, men innkrevingen gjøres fortsatt av NAV Innkreving (i loven kalt Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav) og reguleres i bidragsinnkrevingsloven.
  • Bakgrunnen for overføringen er å tilrettelegge for en mer helhetlig og effektiv innkreving av offentlige krav ved å samle flere innkrevingsoppgaver i Skatteetaten.

Les mer om NAV Innkreving på nav.no/innkreving.