Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Nesten 342 milliarder kroner fra personlige skattytere

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2009 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har bidratt med nesten 342 milliarder kroner i skatt.

Skatteoppgjøret for 2009 legges fram i morgen, onsdag 20. oktober. Til sammen er 3,7 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende liknet for over 341 milliarder kroner i skatt og trygdeavgift for inntektsåret 2009. Disse tallene omfatter alle personlige skattytere, både de som fikk skatteoppgjøret i juni og de som får skatteoppgjøret nå. Over 2,8 millioner skattytere fikk oppgjøret før sommerferien, mens cirka 800 000 får det nå.

Samlede tall for skatteoppgjørene i juni og oktober viser at vel 2,7 millioner skattytere i alt hadde 34,4 milliarder til gode, mens nesten 720 000 hadde restskatt på i alt 15,7 milliarder kroner.

Av de som får skatteoppgjøret nå har 601 000 penger til gode, i alt 12,5 milliarder kroner. Nesten 275 000 får restskatt på til sammen 10,6 milliarder kroner.

Papirløst

I alt 60 000 skattytere i høstoppgjøret har valgt papirløst skatteoppgjør.

- De får varsel på sms og e-post om at skatteoppgjøret er klart. Det er viktig at de går inn og leser det elektroniske dokumentet så raskt som mulig. Åpner de ikke dokumentet innen sju dager, er Skatteetaten pålagt å sende en papirkopi, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Ved skatteoppgjøret i juni fikk vel 380 000 tilsendt skatteoppgjøret elektronisk.

Restskatt og tilgodebeløp

Restskatt på under 1000 kroner skal betales innen 10. november. Er beløpet over 1000 kroner blir restskatten delt i to terminer, og betales 10. november og 15. desember. Restskatt med rentetillegg under 100 kroner skal ikke betales. Rentetillegg på restskatt er 4,8 prosent for de som får skatteoppgjøret nå.

Rente på tilgodebeløp er 4,5 prosent. Dersom tilgodebeløp er tilbakebetaling av innbetalt tilleggsforskudd er rentesatsen 1,5 prosent. Tilgodebeløp med renter under 100 kroner tilbakebetales ikke.

Klage på likningen

Fristen for å klage er 10. november.

Hovedtall for hver kommune finner du her.

Totaltall for skatteoppgjør for personlige skattytere (lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende) for inntektsårene 2008 og 2009.

Inntektsåret20092008
Antall skattytere (juni og oktober) 3,7 mill 3,7 mill.
Sum utliknet skatt og avgift 342 mrd kroner 328 mrd. kroner
Antall skattytere med tilgodebeløp 2,7 mill 2,7 mill.
Sum tilgodebeløp 34,4 mrd kroner 35,5 mrd. kroner
Antall skattytere med restskatt 720 000 689 000
Sum restskatt 15,7 mrd. kroner 16,4 mrd. kroner