Nyhet

NHH oppretter nytt innovasjonssenter og Skatteetaten er med som samarbeidspartner

  • Publisert:
  • Oppdatert: 12.06.2020

Norges Handelshøyskoles nye forskningssenter DIG har som mål å bli Norges fremste forskningsmiljø på innovasjon. Senteret skal samarbeide med 15 ledende virksomheter og har oppstart i september.

- Skatteetaten er veldig stolt av å være med i dette samarbeidet, sier divisjonsdirektør Utvikling Ann Kjersti Kjeia Sletten som også er med i styret for DIG-senteret.

NHH svarer på samfunnsutfordringen og går sammen med en rekke ledende virksomheter i privat og offentlig sektor og ledende forskningsmiljøer, for å bidra til digital omstilling og innovasjon.

– I tett samarbeid med både private og offentlige virksomheter skal DIG, gjennom fremragende tverrfaglig forskning, bidra til nødvendig omstilling. Vi skal vise hvordan virksomheter må tilpasse seg for å skape bedre økonomiske resultater, sier NHH-professor og leder av DIG-senteret Tor W. Andreassen.

- For Skatteetaten er det viktig å forstå hvordan verdiskapning skjer i nye økosystemer og forretningsmodeller. Slik kan vi legge grunnlaget for gode løsninger både for borgere og næringsliv i de digitaliserte delene av økonomien, påpeker divisjonsdirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten.

Det nye senteret, Digital Innovation for Sustainable Growth (DIG), har planlagt oppstart i september 2020 og skal holde til på NHH. I samarbeid med næringsliv og samarbeidspartnere skal forskerne ved DIG finne ut av:

  • Hvordan implementere digitale innovasjoner og oppnå større kommersiell suksess?
  • Hvordan innovere selskapers forretningsmodell og hva er best for hvem?
  • Hvordan kan vi forstå og navigere i digitale økosystemer?
  • Hvordan forbereder vi oss på transformasjon og radikale endringer?

– Vår forskning skal bidra til innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester i eksisterende virksomheter, og legge grunnlaget for etablering av nye, lønnsomme bedrifter, sier Andreassen.

­­Store ambisjoner

DIG-senteret er en videreføring av Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) ved NHH. Senteret ble i 2011 tildelt 80 millioner kroner i SFI-finansiering (Sentre for forskningsdrevet innovasjon) fra Norges Forskningsråd. I 2019 feiret senteret åtte år med tjenesteinnovasjonsforskning i verdensklasse

Mens det forrige senteret vektla tjenesteinnovasjon og kunderelasjoner, skal DIG ha en bredere tilnærming og vektlegge ulike aspekter ved digitalisering av virksomhetene, deres forretningsmodeller og markedstilbud, og ikke minst hvordan kunstig intelligens kan anvendes i de kundeorienterte funksjonene på en måte som øker bedriftenes verdifangst.

Samarbeider med NTNU

DIG-senteret har 15 foreløpige samarbeidspartnere innen akademia, næringsliv og offentlig sektor. Bedriftspartnerne bidrar med omlag 150 millioner kroner i støtte og egeninnsats.

Nylig inngikk senteret avtale med NTNUs forskningssenter Norwegian Open AI Lab (NAIL), og blir med det en del av deres nettverk: Open AI Lab Bergen.

– Virksomhetenes konkurransefortrinn har flyttet seg fra effektiv produksjon og logistikk til kunnskap om kundene basert på avanserte algoritmer og læring – kunstig intelligens. NAIL er de fremste på utvikling av teknologien i Norge. NHH og DIG skal bli de beste på å forstå verdifangsten av teknologien i virksomheter.

– Samarbeidet gir også grunnlag for utveksling av studenter og faglige ansatte – noe som vil styrke begge institusjonene, sier professoren.

Om senteret

  • Digital Innovation for Sustainable Growth (DIG) er et nytt nasjonalt forskningssenter ved NHH.
  • Gjennom tverrfaglig forskning og tett samarbeid med næringslivet, skal senteret hjelpe norske organisasjoner med å øke effekten av deres innovasjoner, utvikle nye forretningsmodeller, og tilpasse organisasjonene til en digital hverdag.
  • Samarbeidspartnere er Telenor, Posten, TietoEVRY, Gjensidige, Skatteetaten, Bergen kommune, BEKK, VIRKE, Abelia, SINTEF, Finance Innovation, UiO/Institutt for informatikk, Norwegian Open AI Lab (NAIL), SNF og NHH.
  • Planlagt oppstart er 1. september 2020.

For mer informasjon eller avtale om intervju, ta kontakt med Skatteetatens pressetelefon: 945 01 000