Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Ny avtale skal gi skatteinntekter i utviklingsland

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I dag undertegner Skattedirektoratet og Norad en femårig avtale om økt innsats for skatterådgivning i utviklingsland. Målet med samarbeidet er å gjøre bistand overflødig. 

Mobilisering av utviklingslandenes egne ressurser gjennom økt skatteinngang er nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Nå går Skattedirektoratet og Norad sammen om en femårig avtale med en ramme på 50 millioner kroner for å styrke kapasiteten for rådgivning om skatt.

- Vi har svært gode erfaringer med å investere i skattebistand. Det er nettopp ved mobilisering av landenes egne ressurser at vi kan gjøre bistand overflødig på sikt. Norad er svært glade for samarbeidet med Skattedirektoratet, som gjør at vi kan øke denne innsatsen, sier direktør i Norad, Jon Lomøy.

Som en oppfølging av samarbeidsavtalen vil Skattedirektoratet opprette en kjernegruppe og mobilisere en gruppe med eksperter. Det tas sikte på å etablere institusjonssamarbeid i 3-5 utviklingsland i tillegg til kortere oppdrag.

Norge har nyttige erfaringer å dele

Skatteetaten begynner med dette en langsiktig satsing på kapasitetsutvikling i utviklingsland.

- I de fleste utviklingslandene ligger skatteinngangen som en andel av brutto­nasjonal­produktet under halvparten av hva den er i utviklede land. Det er altså et betydelig potensiale for utviklingslandene å mobilisere nødvendige finansielle ressurser gjennom økt skatteinngang. Skatteetaten har samlet erfaring med dette over år nå og opplever at vi har noe å bidra med når det gjelder å styrke kapasiteten hos skatteadministrasjoner i utviklingsland og dermed også til disse landenes økonomiske utvikling, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Bistand med stor uttelling

Ifølge OECD er det ikke uvanlig at én krone investert i skattebistand gir mellom 50 og 100 kroner i ekstra skatteinntekter. Norge har liknende erfaringer fra skattesamarbeid med Zambia og Tanzania. Erfaringene fra Norads arbeid med skattebistand i perioden 2011-2017 vil legges til grunn for den videre innsatsen. Initiativet tas under Skatt for Utvikling og som en del av Kunnskapsbanken i Norad, der kapasitetsbygging og kompetanseutvikling er hovedoppgave.

Regjeringen har vedtatt en økning i skatterelatert bistand fra 134 millioner kroner i 2015 til 268 millioner kroner i 2020.

- Dette er en viktig avtale for norsk utviklingspolitikk. Vi vet at de aller største summene til fattigdomsbekjempelse må komme fra utviklingslandene selv gjennom skatteseddelen. Norske eksperter har verdifull kunnskap om hvordan gode skattesystemer kan bygges og drives, og vi får jevnlig henvendelser fra utviklingsland som ønsker å lære av oss. Samarbeidet med Skatteetaten er derfor et naturlig ledd i regjeringens satsing på nasjonal ressursmobilisering. Denne avtalen er verktøyet vi trenger for å kunne tilby slik lærdom, slik at utviklingsland på sikt kan finansiere sin egen velferd, sier Norges utviklingsminister Nikolai Astrup.

For mer informasjon om skatt i bistanden, besøk norad.no

Norads pressetelefon: (+47) 977 14 966

Norad og Skatteetaten signerer avtale om samarbeid

God forvaltning av skatt er nødvendig når utviklingsland skal opprettholde tilbud om skole, helse og infrastruktur til sine innbyggere.