Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 1. november 2020

  • Publisert:
  • Oppdatert: 26.03.2020

Skatteetaten har gjort en helhetlig vurdering, og Finansdepartementet har gitt sin tilslutning til at overføringen utsettes til 1. november.

Prosessen med overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten har inntil nå vært helt i rute. Utsettelsen iverksettes på grunn av den pågående situasjonen med koronaviruset, som medfører for stor risiko for å gjennomføre som planlagt 1. juni.

- Skatteetaten og kommunene har et felles mål om å sikre en god og trygg overføring av ansatte og oppgaver, og vi har derfor rådført oss med KS og enkelte kommuner. Flere mulige tidspunkter for overføring er vurdert, og mange hensyn er veid opp mot hverandre. Det er viktig å sikre at produksjonen går som normalt også i høst, og vi har blant annet sett på hvordan ulike tidspunkter påvirker innkreving og regnskap. Etter denne vurderingen foreslo vi 1. november, sier prosjektleder i Skatteetaten Tord Bern Hansen.

Skatteetaten planlegger å ferdigstille innplasseringen av alle berørte ansatte så raskt som mulig, og tar sikte på at alle skal få avklart sin innplassering i midten av mai.

For noen av kommunene er det utfordrende å ivareta skatteoppkreveroppgavene en lengre periode enn planlagt. Skatteetaten vurderer løsninger for de det gjelder.