Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Ny finansveileder hjelper deg å få riktig skatt

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten har laget en ny digital veileder for aksjer og verdipapirer. Veilederen skal hjelpe deg med å fylle ut skattemeldingen riktig.

Hensikten med finansveilederen er å informere om hvordan du fyller ut skattemeldingen dersom du eier, har eid eller handlet verdipapirer som for eksempel aksjer, fond, valutalån, valuta, CFDer (Contracts for difference/differansekontrakter), opsjoner eller obligasjoner.

- Vi har erfaring med at flere gjør rett når de får god informasjon om hvordan de skal følge skattereglene. Derfor har vi utviklet dette verktøyet som viser hvordan du fyller ut opplysninger om aksjer og verdipapirer i skattemeldingen, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter.

Veilederen hjelper deg med å sjekke det som er forhåndsutfylt i skattemeldingen og det du må fylle ut manuelt. Opplysninger du selv må fylle ut er for eksempel utenlandske aksjer og fond, realisert gevinst/tap på norske obligasjoner og alle data på utenlandske obligasjoner, opsjoner, CFDer, valuta og valutalån.

Det er mer enn 800 000 personer som eier aksjer og andre verdipapir i Norge. Av alle henvendelser Skatteetaten mottar om skattemeldingen, handler omtrent 5 000 eller 2,5 prosent om veiledning knyttet til verdipapirer.

- Dette er et komplisert område som krever mye kunnskap. Den digitale veilederen er konstruert for å håndtere de aller fleste problemstillinger og sikrer at alle enkelt kan få tilgang til korrekt og relevant informasjon. Veilederen er også noe finansnæringen har etterspurt, sier Holter.

Veiledning som er relevant for deg

Finansveilederen på skatteetaten.no er utformet slik at du svarer på flere spørsmål om verdipapirer. Svarene tilpasses din situasjon. Du kan for eksempel velge at du har arvet aksjer og at selskapet har gått konkurs, eller at du har et valutalån som er valutasikret og hvor lånet er flyttet til en ny bank. Svaret tilpasses etter hvordan du har anskaffet og avhendet verdipapirene. Svarene påvirkes av om du eier verdipapirene ved utgangen av året eller ikke.

Veilederen er satt sammen av rundt 200 individuelle tekstsvar som kombineres til en tilpasset svarside. Det er anslagsvis 20 000 forskjellige sluttsvarsider avhengig av hvordan du svarer på spørsmålene du får underveis.

Veiledning, ikke bindende svar

Finansveilederen gjelder for lønnstakere og pensjonister bosatt i Norge. Fordi ikke alle skattemessige forhold er vurdert, er informasjonen du får fra veilederen ikke et bindende svar fra Skatteetaten. Hele regelverket er beskrevet på skatteetaten.no.

Om skattemeldingen

Selvangivelsen har i år endret navn til skattemelding i forbindelse med ny skatteforvaltningslov som trådte i kraft 1. januar. Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for lønnsmottakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer trenger ikke å levere skattemeldingen. Husk å sjekke at opplysningene stemmer. Næringsdrivende har ikke leveringsfritak og må levere skattemeldingen elektronisk i Altinn.

- Når fristen faller på en helgedag, gjelder neste virkedag. Siden 30. april i år faller på en søndag og og 1. mai er en offentlig høytidsdag, så regnes det ikke som for sent dersom du leverer 2. mai, sier Holter.