Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Ny informasjon om Skatteetatens håndtering av NAV-saker

 • Publisert:
 • Oppdatert: 01.12.2019

Skatteetaten kontakter alle berørte før jul. Ny skatteberegning vil skje fortløpende og være ferdigstilt for alle i løpet av januar.

Skatteetaten har som tidligere meldt, oppdaget at ikke alle som har tilbakebetalt en ytelse til NAV har fått en korrekt skatteberegning. Arbeidet med å rydde opp pågår for fullt.

Dette er klart nå:

 • Det gjelder opp til 17 500 personer som siden 2016 har tilbakebetalt en ytelse til NAV.
 • Vi vet hvem det gjelder. De som er berørt trenger ikke gjøre noe. De vil bli kontaktet av Skatteetaten før jul. Ny skatteberegning skjer fortløpende og vil være ferdig i løpet av januar. De som er berørt vil få tilbakebetalt tidligere innbetalt skatt dersom de har krav på det.
 • Arbeidet med å behandle sakene er allerede i gang.
 • Alle saker vil få individuell behandling.

Dette har skjedd:

Det var i forbindelse med Skatteetatens gjennomgang av sakene om NAVs feiltolkning av EØS-reglene at det ble oppdaget at ikke alle som har tilbakebetalt en ytelse til NAV, har fått en korrekt skatteberegning. 

 • Undersøkelser så langt viser at beløpet i de fleste sakene er i størrelsesorden 500 kroner til 5 000 kroner per person i skatt.
 • Vi vet også at det i noen av sakene er beløp som er betydelig høyere. Det totale økonomiske omfanget vil ikke være klart før alle saker er ferdigbehandlet.
 • Skatteetatens rutiner har beklageligvis vært mangelfulle, noe som har ført til at ikke alle NAV-saker har blitt korrigert med ny skatteberegning.
 • Skatteetaten endrer nå rutinene.

Eksempel på manglende oppfølging:

 • En person har fått 15 000 kroner i trygd/NAV-ytelse og har betalt 3 000 kroner i skatt.
 • Han/hun fikk utbetalt 12 000 kroner.
 • Personen får så beskjed av NAV om å betale tilbake hele ytelsen, altså 15 000 kroner.
 • Han/hun skulle fått tilbakebetalt 3 000 skattekronene når hele ytelsen var tilbakebetalt til NAV. Det har Skatteetaten ikke fulgt opp.

 

Særskilt håndtering av NAVs EØS-saker

Siden 1. april 2018 har Skatteetaten håndtert innkreving på oppdrag fra NAV. Det gjelder også tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser eller barnebidrag.

Skatteetaten behandler de 2 400 sakene fortløpende etter hvert som sakene blir oversendt fra NAV.

Skatteetaten har stoppet innkrevingen i pågående innkrevingssaker og følger opp skattemessige forhold ved etterbetaling av NAV-ytelser. De NAV-sakene som omhandler NAVs feiltolkning av EØS-regelverket vil få en særskilt behandling av Skatteetaten.

 • For eksempel vil vi endre skattekortet før de berørte får en etterbetaling, for å unngå at de får stor restskatt til neste år.
 • I saker med feilaktig, pågående innkreving av NAV-ytelser, vil innkrevingen bli stanset og innbetalt beløp tilbakebetalt til de berørte. Skatteetaten har startet arbeidet og har foretatt utbetalinger.