Pressemelding

Ny juridisk direktør i Skatteetaten

  • Publisert:

Harald Johannessen blir ny juridisk direktør i Skatteetaten. Han blir ansvarlig for all regelverksutvikling og rettsanvendelse i etaten, som har rundt 7500 ansatte.

Harald Johannessen - Juridisk direktør i Skatteetaten
Ny juridisk direktør i Skatteetaten - Harald Johannessen

– Vi har sett etter en leder som forstår de samfunnsendringene vi står overfor, der digitaliseringen og internasjonale forhold vil påvirke regelverksutviklingen fremover. Jeg er trygg på at Harald Johannessen med sin brede erfaring fra finans og skatterett, erfaring og kontakt med Skatteetaten i flere roller, vil ta dette arbeidet videre i riktig retning, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Johannesen skal lede Juridisk avdeling i Skattedirektoratet, og blir øverste ansvarlige for juridiske spørsmål i etaten.

Erfaring fra privat og offentlig sektor

Harald Johannessen kommer fra stillingen som leder for den sentrale skattefunksjonen i DNB, Group Tax. Før det har han vært advokat og partner i advokatfirma Selmer, og han har tidligere jobbet flere år i skattelovavdelingen i Finansdepartementet. I tillegg har han erfaring fra Skatteklagenemnda.

– Regelverksutviklingen fremover skal ivareta mange hensyn. Både det internasjonale perspektivet og de store endringene gjennom digitalisering vil kreve mye av oss. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med dyktige medarbeidere i Skatteetaten, samarbeid med Finansdepartementet, internasjonale kollegaer og andre aktører, sier Harald Johannessen

Tiltrer 1. september

Johannessen tiltrer i stillingen 1. september. Med det blir etatens toppledergruppe bestående av seks kvinner og fem menn.

– Med Harald Johannessen får vi en juridisk direktør som har bred, solid og lang erfaring fra juridisk arbeid, og som vil kunne bidra i det videre arbeidet med å sikre riktig rettsanvendelse og regelverksutvikling på alle Skatteetatens forvaltningsområder i årene fremover, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Se informasjon om Skatteetatens ledelse og organisasjon