Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Nye avtaler med skatteparadis-land

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Norge har nå undertegnet avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med 22 skatteparadisland. Avtalene gir Skatteetaten rett til å innhente opplysninger fra banker og finansinstitusjoner og er viktig i arbeidet med å avdekke skjulte verdier fra beskatning i skatteparadiser. 

De nordiske landene har gjennom Nordisk ministerråd forhandlet frem en rekke informasjonsutvekslingsavtaler med stater som blir betegnet som skatteparadiser. Avtalene med Jersey, Guernsey, Cayman Island, Isle of Man, er trådt ikraft. Tilsvarende avtaler er også undertegnet med 18 andre stater.

- Norge har prøvd avtalene med Jersey og med Isle of Man i flere saker og fått den informasjonen vi har bedt om. Det ser derfor ut til at avtalene fungerer etter hensikten. Dette er lovende og er svært viktig i arbeidet med å stanse norske skattytere som prøver å skjule formue og inntekter skattemyndighetene, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Avtalene gir Skatteetaten blant annet tilgang til å be om informasjon om faktisk eierskap i foretak i hele eierskapskjeder, informasjon om stiftere, forvaltere og begunstigede av truster, samt opplysninger fra banker og finansinstitusjoner.

Avtalene som er fremforhandlet og underskrevet finnes på Finansdepartementets hjemmeside.