Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Nye mva-regler ved import – første innlevering 10. april

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Når næringsdrivende kjøper varer fra utlandet, skal de ikke lenger betale merverdiavgiften til Tolletaten ved fortolling. Fra i år inngår avgiften i mva-meldingen til Skatteetaten.

Merverdiavgift på innførsel av varer er ikke noe nytt, men tidligere ble avgiften betalt til Tolletaten ved fortolling. Nå gjøres den opp sammen med annen merverdiavgift. Det betyr blant annet at innrapportering og fradragsføring skjer samtidig.

- Mange næringsdrivende er fornøyd med at de slipper å betale innførselsmva til Tolletaten som de i ettertid kan fradragsføre hos Skatteetaten. Nå skal innførselsmva innberettes i samme mva-melding som den fradragsføres for de som har fradragsrett, sier Patrick Hackett, tjenesteeier for mva i Skatteetaten.

Husk å få med merverdiavgift på import

Import omfatter både store importører og små bedrifter som foretar enkeltkjøp fra utlandet i ny og ne. Alle må sørge for å beregne og rapportere merverdiavgift på innkjøp fra utlandet i mva-meldingen.

For å få oversikt over månedens importer, kan du hente deklarasjonsoversikten fra Tolletaten i "Min meldingsboks" i Altinn. Der vises siste måneds tolldeklarasjoner på ditt organisasjonsnummer. På skatteetaten.no finner du en veileder som forklarer hvordan du beregner merverdiavgift ved import.

Ny mva-melding erstatter omsetningsoppgaven

Mandag 10. april skal de fleste merverdiavgiftsregistrerte virksomheter levere mva-meldingen for første gang. Den nye mva-meldingen erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift fra 1970. Mva-meldingen har, i tillegg til nytt navn, nye og endrede poster.

Fakta:

Mva-registrerte: Virksomheter med mer enn kr 50 000 i omsetning i løpet av 12 måneder skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Mva-melding: Oversikt over virksomhetens merverdiavgift for en termin (vanligvis to måneder).

Merverdiavgift i dagens form ble innført i Norge 1.januar 1970, og erstattet den tidligere omsetningsavgiften.

 

 

For mer informasjon om mva-meldingen og merverdiavgift på innførsel av varer, se skatteetaten.no/mva-melding.