Nyhet

Nytt drosjeregelverk, samme skatteregler

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

1. november kom det et nytt regelverk for drosjenæringen. Endringen er et ledd i et større arbeid for å revidere drosjeregelverket.

- Skatteetaten vil følge med på både etablerte og nye aktører i markedet. Vi skal sørge for god veiledning og for at det er enkelt å gjøre rett for de som nå ønsker å etablere seg, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal, i Skatteetaten.

Kontakt oss for veiledning

Regelendringene gjør det enklere å etablere seg i drosjenæringen, men regler om skatt og avgift er de samme.

- All inntekt du har som sjåfør er skattepliktig, og skal opplyses i skattemeldingen. Det er ulike måter å innrapportere og betale skatt på av inntektene, avhengig av om du er en ansatt sjåfør eller er sjåfør som selvstendig næringsdrivende. Som ansatt må du søke om skattekort. Som næringsdrivende må du søke om forskuddsskatt og betale fire ganger i året etter gjeldende frister. I tillegg må du levere næringsoppgave. Dersom du har en omsetning over 50 000 kroner, må du registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret. Vi anbefaler selvstendig næringsdrivende  å bruke regnskapsfører for å sikre at alt gjøres riktig, sier Gjengedal, i Skatteetaten.

- Er du usikker på skattereglene i forbindelse med nytt drosjeregelverket oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, sier Gjengedal.

Skatteetaten vil følge nøye med på utviklingen i bransjen

Kravet om at en taxi må være tilsluttet en drosjesentral er nå opphevet, men det er fortsatt krav om taksameter. 

- Konsekvensene av regelendringene vil vise seg over tid, utfra hvordan aktørene inntar og tilpasser seg drosjemarkedet. Vi følger derfor nøye med på utviklingen fremover, sier Gjengedal.

Taksametre skal fortsatt være et viktig redskap for rapportering av opplysninger til Skatteetaten. En alternativ, digital kontrollutrustning er under utvikling. Samferdselsdepartementet har foreslått en lovhjemmel som skal bidra til at alle formidlere av drosjetjenester skal rapportere tredjepartsopplysninger til skattemyndighetene.

- Skatteetatens erfaring er at automatisk innrapportering av opplysninger om transaksjoner øker etterlevelse av reglene og gir færre muligheter for feil, både bevisst og ubevisst, sier Gjengedal.

Skatteetaten jobber kunnskaps- og risikobasert med kontroll i denne og alle andre bransjer. De som ikke følger regelverket løper alltid en risiko for å bli kontrollert og fulgt opp.

- Skatteetaten og andre etater følger med, men forbrukerne kan også bidra til å forhindre svart arbeid og konkurransevridning. Vi oppfordrer til at du som kunde unngår useriøse aktører, alltid betaler med kort og alltid ber om kvittering, sier Gjengedal.