Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Nyttig å huske når du mottar selvangivelsen

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

1. Sjekk at opplysningene stemmer:

  • Kontroller at opplysningene i selvangivelsen stemmer overens med lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver og årsoppgaver fra banker, trygdeetaten, barnehage osv.
  • Sjekk at de forhåndsutfylte opplysningene for boligen din er riktige (areal, boligtype og byggeår).
  • Dersom ligningsverdi på bilen din eller annet motorkjøretøy ikke står oppført, finner du listepriser på skatteetaten.no/listepris. Du finner mer informasjon om hvordan du regner ut og fyller inn verdien av listeprisen i rettledningen som er sendt ut til alle husstander.¨
  • Nytt i år er at også private barnehager og skolefritidsordninger skal ha forhåndsinnmeldt opplysninger om foreldrebetaling. Fordi ordningen ennå er ny er det viktig å kontrollere at korrekte opplysninger har kommet med.

2. Logg deg inn via MinID

For å endre eller levere selvangivelsen elektronisk logger du deg enkelt inn via  MinID på skatteetaten.no. Er du registrert MinID-bruker logger du deg inn med fødselsnummer og selvvalgt passord, og kode du mottar på sms. Er du ikke av de 2,3 millioner som allerede bruker MinID, må du ha følgende for å registrere deg: fødselsnummer, mobilnummer og/eller e-postadresse og PIN-kodebrev.  Dersom du ikke har PIN-kodebrevet, kan du bestille nytt på skatteetaten.no/pin.

3. Husk alle fradrag

Sjekk om du har krav på fradrag som ikke er ført opp i selvangivelsen. Dette kan være for eksempel reisefradrag, særfradrag eller pendlerfradrag. Sjekkliste over de vanligste fradragene og inntektene står i Starthjelpen som er vedlagt selvangivelsen.

4. Ingen endring – ingen levering

Har du ingen endringer eller tilføyelser til selvangivelsen? Da trenger du ikke å levere. Leverer du ikke inn selvangivelsen, regnes den som levert med de forhåndsutfylte opplysningene.

5. Fristen er 30. april

Du kan levere selvangivelsen helt fra den sendes ut 22. mars og fram til fristen 30. april.

Mer informasjon:

  • Skatteetaten.no
  • Rettledning til postene
  • Starthjelp for lønnstakere og pensjonister