Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

OECD-rapport om svart økonomi foreslår mer internasjonalt samarbeid

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Mer internasjonalt samarbeid må til for å lykkes i kampen mot svart økonomi

Det er hovedkonklusjonenen i et arbeid Norge har ledet i OECD-sammenheng. Oppdraget har vært å å kartlegge utfordringer skatteadministrasjoner har med svart økonomi og komme med anbefalinger på hvordan kriminelle som opererer på tvers av landegrenser kan stoppes.

Svart økonomi brer stadig mer om seg internasjonalt. Kriminelle opererer oftere på tvers av landegrenser og deltar i internasjonale nettverk. Organisert kriminalitet, misbruk av ID-papirer og parallellsamfunn som opererer på siden av skattesystemet er felles utfordringer for stadig flere land. 

 ‑ Vi er nødt til å følge de kriminelle og pengestrømmene deres for å bekjempe svart økonomi. Det er viktig at skattemyndigheter tenker internasjonalt. Vi må dele kunnskap mellom land, ta i bruk nye metoder, samarbeide mer, dele mer informasjon og benytte oss av store data og analyser for å få bedre innsikt, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

OECD publiserer i dag rapporten "Shining light on the shadow economy". Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av et forslag fra Norge i mai 2016.

Norge har siden høsten 2016 ledet arbeidet og hentet innspill fra 27 land. Rapporten gir en oversikt over utviklingstrekk og gir eksempler på strategiske grep for å bekjempe utfordringene  skatteadministrasjonene står overfor.

Rapporten beskriver blant annet: 

  • hvordan endring i arbeidsmåter og forretningsmodeller gjør utviklingen mulig. For eksempel gir vekst i den digitale økonomien og framvekst av ny teknologi grobunn for nye aktiviteter innenfor svart økonomi og forårsaker at eksisterende aktiviteter utvides i omfang. Endringene gir også skattemyndighetene nye muligheter og verktøy til å forbedre etterlevelse.
  • hvordan forskjellige lands skattemyndigheter bruker teknologi, atferdsmessig innsikt og nye datakilder som base for effektive tiltak på området.

Rapporten oppsummerer de ulike funnene og gir åtte anbefalinger om målrettet arbeid for å forbedre skatteadministrasjonens evne til å takle utfordringene. Det inkluderer blant annet et  forslag om å opprette organisert samarbeid blant landene.

Hva menes med svart økonomi? (Shadow economy)

  • Svart økonomi (shadow economy) defineres i rapporten som økonomiske aktiviteter, enten legale eller illegale, som ifølge lov er rapporteringspliktige til skattemyndigheter, men som ikke rapporteres og derfor forblir ubeskattet i motsetning til aktiviteter som blir innrapportert.

Rapporten Shining Light on the Shadow Economy og andre nye dokumenter fra OECD FTA Plenary Oslo 2017 blant annet Tax Administration in 2017 (Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies) og The Changing Tax Compliance Environment and the Role of Audit kan lastes ned fra oecd.org.