Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Offentlig elektronisk postjournal

  • Publisert:
  • Oppdatert: 02.11.2017

Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. 

Skattedirektoratet har tatt vekk personalmappene fra Offentlig elektronisk postjournal for å gjøre søket mer oversiktlig for pressen.

Med virkning fra 1. januar 2012 har Skattedirektoratet fjernet cirka 6500 ansattes personalmapper fra OEP.

Årsaken er til at personalmappene er fjernet, er at disse ikke skal dominere søketreffet over sakene Skatteetaten skal behandle. Resultatet er et mer oversiktlig søk for pressen.

Det presiseres at personalmappene blir liggende på den ordinære offentlige journalen. 

Dersom du ønsker tilgang til offentlig journal for disse saksområdene lønn og personal, kontakt oss på [email protected].

Saker og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel.

Bruk bestillfunksjonen i journalen for å be om innsyn.