Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Over 360 milliarder kroner fra personlige skattytere

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2010 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har bidratt med over 360 milliarder kroner i skatt.

Skatteoppgjøret for 2010 legges fram i morgen, onsdag 19. oktober. Til sammen har 3,9 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende betalt skatt og trygdeavgift for over 360 milliarder kroner for inntektsåret 2010. Disse tallene omfatter alle personlige skattytere, både de som fikk skatteoppgjøret i juni, de som fikk skatteoppgjøret i august og september, og de som får skatteoppgjøret nå. 3 millioner skattytere har fått oppgjøret tidligere, mens 867 000 får det nå.

Samlede tall for skatteoppgjørene i juni, august, september og oktober viser at vel 2,9 millioner skattytere i alt hadde 34,8 milliarder til gode, mens 741 000 skattytere hadde restskatt på til sammen 16,1 milliarder kroner.

Hyppigere skatteoppgjør 

I år var første gang at enkelte skattytere har fått oppgjøret sitt mellom juni og oktober. 

– Med dette er vi i ferd med å vri behandlingen av saker over til å være mer løpende, vi er ikke i mål, men ser for oss en skatteetat som jobber mer kontinuerlig med skatteoppgjøret. Det er viktig for oss å gi befolkningen en avregning så raskt som mulig, sier skattedirektør Svein R. Kristensen. 

Restskatt og tilgodebeløp

Restskatt på under 1000 kroner skal betales innen 9. november. Er beløpet over 1000 kroner, blir restskatten delt i to terminer, og betales 9. november og 14. desember. 
Har du penger til gode, får du normalt disse tilsendt i løpet av en til to uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut.

Klage på likningen

Fristen for å klage er 30. november.

Kommunetallene for skatteoppgjøret 2010 er tilgjengelige på skatteetaten.no.

Totaltall for skatteoppgjør for personlige skattytere (lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende) for inntektsårene 2008, 2009 og 2010:

Inntektsår 2010 2009 2008
Antall skattytere 3,9 mill. 3,8 mill. 3,7 mill.
Sum utliknet skatt og avgift 360 mrd. kr 342 mrd. kr 328 mrd. kr
Antall skattytere med tilgodebeløp 2,9 mill. 2,8 mill. 2,7 mill.
Sum tilgodebeløp 34,8 mrd. kr 34,4 mrd. kr 35,5 mrd. kr
Snitt tilgodebeløp 12 113 kr 12 516 kr 13 070 kr
Antall skattytere med restskatt 741 000 720 000 689 000
Sum restskatt 16,1 mrd. kr 15,7 mrd. kr 16,4 mrd. kr
Snitt restskatt 21 733 kr 21 914 kr 23 893 kr

Skattelistene for inntektsåret 2010

Skattelistene offentliggjøres fredag 21. oktober. I juni vedtok Stortinget å begrense tilgangen. Media vil få utlevert elektroniske skattelister som før, men nå etter at ansvarlig redaktør har undertegnet en skriftlig avtale som regulerer bruken av opplysningene.

Skattelistene skal ikke lenger bli lagt ut til fritt søk i landets nettaviser. I stedet kan publikum gå inn på skatteetaten.no og søke i skattelistene der. De vil være tilgjengelige fra fredag 21. oktober 2011. For å få tilgang til opplysningene, må publikum logge seg inn med ID-porten/MinID.