Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Papirløst skatteoppgjør? Husk å gå på nett!

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Har du valgt papirløst skatteoppgjør, må du huske å lese det elektroniske skatteoppgjøret ditt innen sju dager.

Rundt halvparten av de 340 000 skattyterne som har valgt papirløst skatteoppgjør har allerede vært inne og sjekket tallene.

- Jeg synes det er flott at så mange har valgt å få skatteoppgjøret bare elektronisk, sier skattedirektør Svein Kristensen. Ved å velge bort papiret, sparer vi både miljøet og kostnader.

- Det som er viktig nå er at alle leser det elektroniske skatteoppgjøret innen sju dager, ellers må vi likevel sende det på papir i posten, sier Kristensen.

Det er e-forvaltningsforskriften som stiller krav om dette. Hvis det elektroniske dokumentet er åpnet, regner e-forvaltningsforskriften det som mottatt. Hvis det ikke er åpnet, må dokumentet sendes på vanlig måte.

Mandag var over 100 000 av dem som har valgt papirløst inne og leste skatteoppgjøret, men tirsdag og onsdag dabbet det noe av. Til og med onsdag hadde 170 000 lest dokumentet.

- Vi håper flest mulig leser det slik at vi slipper å sende ut papir, sier Kristensen.

Rundt 400 000 skattytere har valgt å få selvangivelse og/eller skatteoppgjør bare elektronisk. 340 000 får skatteoppgjøret nå i juni. 40 000 får oppgjøret til høsten, mens 20 000 ønsker bare papirløs selvangivelse.