Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Rolig levering siste dag

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Over 870 000 hadde levert selvangivelsen elektronisk innen fristen gikk ut ved midnatt 30. april

Som vanlig ventet mange til siste dag med å levere. Da ble i alt 164 000 selvangivelser levert. I den travleste timen mellom kl 2200 og 2300 torsdag kom det inn nesten 25 000 selvangivelser.

- Det ser ut til at flere har benyttet seg av leveringsfritaket i år, sier skattedirektør Svein Kristensen. I fjor var første året med leveringsfritak. Da benyttet om lag 1,7 millioner seg av ordningen, men ytterligere 500 000 leverte uten endring og kunne ha benyttet leveringsfritaket. I år var det kun 246 000 som leverte selvangivelsen elektronisk uten endring

Fra selvangivelsen ble sendt ut 16. mars har Skatteopplysningen svart på nesten 540 000 telefoner fra publikum. 30. april svarte de på 34 000 telefoner. Skatteopplysningen har hatt utvidet åpningstid den siste uken og var åpen til midnatt siste leveringsdag.

Levert elektronisk

  Levert 2008* Levert 2009
Levert uten endring    425 000                           246 000
Levert med endring    706 000 624 000
Totalt levert 1 131 000 870 000

* Tallene for 2008 er inkl. levering på SMS og telefon

Skattekontorene går nå i gang med å kontrollere selvangivelsene. Det er samme type kontroll for alle selvangivelsene uansett om de er uten endringer eller returnert med endringer. Mellom 80- og 90 prosent av de som har levert selvangivelse nå får skatteoppgjør i juni, resten får det i oktober. De som har penger tilgode får det overført til konto kort tid etter. Restskatten skal først betales i august.