Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Samarbeider i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skanska Norge AS og Skatteetaten inngår samarbeid for å forsterke innsatsen mot kriminelle aktører i byggebransjen. Skanska er den største private entreprenøren og eiendomsutvikleren Skatteetaten har inngått avtale med.

Partene undertegnet avtalen torsdag ettermiddag. Samarbeidet skal gjøre det vanskeligere for kriminelle aktører å komme inn i byggeprosjektene.

- Skanska jobber kontinuerlig med å forebygge at kriminelle aktører får innpass i prosjektene våre. For å lykkes med dette arbeidet er det helt avgjørende å ha best mulig tilgang på data som setter oss i stand til å gjøre gode analyser av hvilke samarbeidspartnere vi skal ha, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska.

Deler informasjon om underleverandører

Skanska skal ifølge avtalen tilstrebe at alle underentreprenører oppfyller sine lovmessige plikter, herunder arbeidsmiljøloven, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og skatte- og avgiftslovgivning. For å sikre tilgang til taushetsbelagt informasjon må Skanska sine underentreprenører i alle ledd signere en fullmakt slik at Skatteetaten kan gi Skanska denne informasjonen.

Før Skanska inngår kontrakter med sine underentreprenører skal Skatteetaten bidra med informasjon som verifiserer at disse er registrert i riktige registere og har overholdt sine forpliktelser overfor norske skatte- og avgiftsmyndigheter. Skatteetaten kommer også til å følge opp utvalgte prosjekter og gjennomføre byggeplasskontroller. I tillegg skal Skatteetaten bidra med opplæring og kompetanseheving av Skanska sine ansatte.

- Nå forsterker vi kampen mot de kriminelle aktørene. Jeg setter stor pris på at Skatteetaten nå blir en aktiv partner for å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. Sammen med våre øvrige systemer og vårt interne arbeid setter denne avtalen oss enda bedre i stand til å velge seriøse samarbeidspartnere, sier Rød.

Offentlig og privat står sammen

Skatteetaten har tidligere inngått avtaler med en rekke offentlige aktører med gode erfaringer. Det er andre gang etaten undertegner avtale med en privat aktør.

- Vi er avhengige av å få med oss aktørene i bransjen hvis vi skal lykkes med å begrense handlingsrommet for de useriøse aktørene. Skanska er blant de største entreprenørene i markedet og vi står derfor enda sterkere når vi nå går sammen i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet, sier direktør Øivind Strømme i Regionavdelingen i Skatteetaten.

Direktør Øivind Strømme i Regionavdelingen i Skatteetaten (til venstre) og Konsernsjef Ståle Rød i Skanska, har inngått en avtale som skal redusere arbeidsmarkedskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen. (Foto: Christopher Griffiths)