Pressemelding

Samarbeidsavtale skal redusere arbeidslivskriminalitet i telekombransjen 

  • Publisert:

Eltel har inngått en samarbeidsavtale med Skatteetaten for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Samarbeidsavtalen er den første i sitt slag innen telekombransjen. 

Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten (t.v.) og Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel Norge

Gjennom samarbeidsavtalen skal Skatteetaten både dele informasjon som hindrer useriøse virksomheter å få kontrakter med Eltel, men også bistå Eltel med å styrke interne rutiner og internkontroll ytterligere. Skatteetaten vil også kunne gjennomføre kontroller hos utvalgte underleverandører. 

– Vi vil ha et ryddig og bærekraftig arbeidsliv i bransjen vår, der alle har de samme rettighetene og mulighetene, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel Norge. Derfor vil vi bidra til bekjempelse av arbeidslivkriminalitet ved å inngå dette samarbeidet med Skatteetaten. Med det styrker vi åpenhet og god struktur når det gjelder arbeidsforholdene i telekombransjen, fortsetter Bråthen. 

Vil bekjempe a-krim i telebransjen  

Divisjonsdirektør i Skatteetaten, Odd Woxholt, forteller at denne typen samarbeid er helt nødvendig for at de lykkes med arbeidet med å hindre arbeidslivskriminalitet: 

– Vi er glad for at vi nå også får på plass samarbeidsavtaler innen telekombransjen, ettersom vi vet at dette er en bransje med risiko for a-krim. Vi er avhengige av å få med oss aktørene i bransjen dersom vi skal lykkes med å begrense handlingsrommet til useriøse aktører. Slike samarbeidsavtaler er et godt utgangspunkt og verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og forhåpentligvis den første av flere for denne bransjen, sier Woxholt. 

Samarbeid med Fair Play Bygg 

Eltel har tidligere i år også inngått støttemedlemskap i Fair Play Bygg Oslo og omegn og signerte samtidig organisasjonens etikkplakat. Med dette styrkes arbeidet ytterligere for like konkurransevilkår og etiske retningslinjer for telekombransjen. Fair Play Bygg bekjemper arbeidslivskriminalitet og avdekker lovbrudd i bygg- og anleggsbransjen. De har et nært samarbeid med både offentlige etater som Skatteetaten og bedrifter i byggenæringen. 

Nullvisjon

- Det er dessverre en del avvik fra lovverket i byggenæringen, dette gjelder også i telekombransjen. Vi har funnet eksempel på grove saker med lønnstyveri, skatteforhold og HMS-avvik blant underentreprenører i bransjen. Men telekombransjen er en relativt oversiktlig bransje, med oppdragsgivere og hovedentreprenører som har erkjent at det er en risiko for arbeidslivskriminalitet.  Gjennom et effektivt samarbeid mellom Skatteetaten, seriøse bedrifter som Eltel, Fair Play Bygg og arbeidslivets parter, har jeg tro på at det er realistisk med visjon om null a-krim i telekombransjen, sier talsperson Lars Mamen i Fair Play Bygg Norge.   

 

 Fakta om samarbeidsavtalen 

  • Leverandører som vil inngå kontrakter med Eltel, må signere et fullmaktsskjema som gir Eltel tilgang til taushetsbelagte opplysninger i hele kontraktskjeden.  
  • Eltel sender kryptert informasjon til Skatteetaten, som verifiserer at leverandørene er registrert i riktige registre og at de har overholdt sine skatte- og avgiftsforpliktelser.  
  • Oppdages avvik, blir leverandøren bedt om å redegjøre for dette. Leverandøren må eventuelt betale utestående restanser hvis de ønsker å legge inn anbud. 
  • Leverandører som ikke innretter seg, blir gjort kjent med at de kan avvises fra fremtidige oppdrag. 
  • Målet med samarbeidsavtalene som Skatteetaten inngår med ulike offentlige innkjøpere og private entreprenører er å utveksle opplysninger som bidrar til at store innkjøpere gir kontrakter til underentreprenører som oppfyller sine lovmessige plikter, slik som arbeidsmiljøloven, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og skatte- og avgiftslovgivningen. 

  

Øvrig fakta 

Skatteetatens samarbeidsavtaler 
Skatteetaten har flere typer samarbeidsavtaler innen bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Etaten har samarbeidsavtaler med store oppdragsgivere, med fylkeskommuner og kommuner, organisasjoner og med andre relevante aktører. Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenters (NTAES) sin situasjonsbeskrivelse fra 2020 viser at Skatteetatens samarbeidsavtaler har god effekt og reduserer risiko for arbeidslivskriminalitet. 

Eltel 
Eltel leverer tjenester innen kritisk infrastruktur som muliggjør fornybar energi og effektive kommunikasjonsnettverk. Eltel designer, planlegger, bygger og drifter nettverk. Selskapet har virksomhet i Norden, Polen og Tyskland. I Norge har selskapet ca. 800 ansatte og omsatte i 2023 for 1,4 mrd. Kroner. Les mer på eltelnetworks.no 

Fair Play Bygg Norge 
Fair Play Bygg jobber for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Organisasjonen jobber med å avdekke, forebygge og dokumentere arbeidslivskriminalitet. Les mer på fairplaybygg.no 

Kontakt: 

Eltel: 
Thor-Egel Bråthen, adm.dir., [email protected], tlf. 908 60 215 

Skatteetaten: 
presse@skatteetaten, tlf. 945 01 000 

Fair Play Bygg: 
Lars Mamen, pressekontakt, [email protected], tlf. 406 08 664 

Vedlegg