Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Selskaper siktet for klimasvindel

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatt øst mener å ha avdekket mulig merverdiavgiftssvindel i stort omfang på omsetning av klimakvoter. Det er tatt arrest i verdier for over 190 millioner i to saker nylig.

- Vi står trolig overfor omfattende og svært alvorlige avgiftsunndragelser og utnyttelse av klimakvotehandel til egen vinning, sier seksjonssjef Øyvind Bakken i Skatt øst.

Sakene er resultat av et kontrollprosjekt på omsetning av klimakvoter mellom Skatt øst, Skattedirektoratet og Klima- og forurensningsdirektoratet. Skatt øst er i dialog med Oslo politidistrikt om de problemstillinger som dette kontrollområdet representerer. Det vises også til pressemelding fra Finansdepartementet.

Kontakt for mer informasjon Skatt øst:

Øyvind Bakken
seksjonssjef
TP- og finansseksjonen – Kontroll og rettsanvendelse
Tlf 22 63 71 10

eller
Karin T. Røn
Informasjonssjef Skatt øst
22 66 11 49 eller 97 78 94 25

Finansdepartementet – informasjonsenhetens pressetelefon:

Tlf 22 24 44 411