Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Sjekk om du skulle hatt skattefri lønn

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Du kan tjene inntil 8000 kroner skattefritt ved å jobbe for en frivillig organisasjon, og du kan tjene inntil 6000 kroner for småjobber i hjemmet. Sjekk selvangivelsen din for å unngå å betale for mye skatt.

Inntekt fra lønnet arbeid er skattepliktig, men det finnes noen unntak. For små arbeidsoppdrag som ikke er i arbeidsgivers hjem, er grensen for skattefri lønn kr 1 000 per år per arbeidsgiver. Hvis du har fått betalt for å gjøre en jobb hjemme hos arbeidsgiver, for eksempel utført storrengjøring eller vedlikehold, så kan du tjene inntil 6000 kroner skattefritt. Forutsetningen er at du ikke driver eget firma som leverer slike tjenester. Du kan jobbe for en frivillig organisasjon og ha tjent inntil 8000 kroner i løpet av 2015 uten å måtte betale skatt av denne inntekten.

Den som betaler lønn til deg har ansvaret for å rapportere riktig til Skatteetaten. Lønn som ikke er skattepliktig, skal ikke rapporteres. Skatteetaten har imidlertid avdekket at det kan være noen tilfeller av feil rapportering fra arbeidsgivere, det vil si at det er rapportert lønn som ikke er skattepliktig. Hvis du utførte oppdrag som omfattes av reglene for skattefri inntekt, så sjekk selvangivelsen din nøye.

- I de tilfeller vi oppdager feil som lar seg identifisere, får du som skattyter beskjed fra oss, opplyser kommunikasjonsdirektør Mariken Holter.

Dette gjelder blant annet tilfeller hvor private arbeidsgivere har rapportert inntekt på under 6000 kroner for småjobber i hjemmet, som ikke skulle vært rapportert. 2033 skattytere får i disse dager varsel om at de må slette slike beløp fra sin selvangivelse.

- Dessverre er det ikke alltid mulig å identifisere hvem feilen gjelder slik at vi kan gi skattyter direkte beskjed. Det er derfor viktig at alle selv kontrollerer selvangivelsen sin, og sjekker at de ikke har fått rapportert inn lønn på selvangivelsen som skulle vært skattefri. Dette gjelder særlig personer som har jobbet for frivillige og veldedige organisasjoner for 8000 kroner eller mindre i løpet av 2015.

Her kan du lese mer om reglene knyttet til skattefrie inntekter.