Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Sjekk selvangivelsen din

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Selvangivelsen for inntektsåret 2010 er tilgjengelig på nett og utsendelse av nærmere 3,9 millioner selvangivelser til personlige skattytere er i gang. I år får over 1,5 millioner eiendommer ny likningsverdi på selvangivelsen.

- Jeg vil minne om at alle må sjekke og rette selvangivelsen sin. Den enkelte har selv ansvar for at de forhåndsutfylte opplysningene er riktige og at alle opplysninger er med, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Er det feil i forhåndsutfylte opplysninger fra for eksempel arbeidsgivere eller banker, må du selv rette dette i selvangivelsen. Du må også sjekke at alle inntekter og fradrag er med. Kontrollerer du ikke selvangivelsen godt nok og retter feil opplysninger kan du risikere å få tilleggsskatt.

- Skatteetaten kontrollerer selvangivelsene både for å sikre skattyters rettigheter og for å sikre riktigheten av opplysningene i selvangivelsene. I år følges noen områder opp spesielt. Det er blant annet inntekter opptjent i utlandet, utgifter og inntekter knyttet til reise og pendling, aksjer og verdipapirer samt utlendinger med arbeidsopphold i Norge, sier Kristensen.

Husk fradrag

Det er lønn, gjeld og gjeldsrenter som oftest blir endret av de forhåndsutfylte opplysningene. De mest vanlige tilføyelsene er fradrag for utgifter til reise mellom hjem og arbeid, nye opplysninger om bil, fradrag for merutgifter til kost og losji og særfradrag for store sykdomsutgifter. I starthjelpen som følger med selvangivelsen er det listet opp en rekke fradrag som du selv eventuelt må føre opp.

Hvis alt er i orden behøver ikke lønnstakere og pensjonister levere selvangivelsen. I fjor benyttet over 2,3 millioner skattytere seg av dette. Næringsdrivende må alltid levere selvangivelse.

Ny likningsverdi

Boligopplysningene du rapporterte til Skatteetaten i høst danner grunnlaget for den nye likningsverdien på boligen. Likningsverdien på den boligen du bor i skal være maksimalt 30 prosent av dokumentert markedsverdi. For bolig som du eier men ikke selv bor i skal likningsverdien være maksimalt 60 prosent av markedsverdien. For de aller fleste vil likningsverdien ikke overstige disse maksimalgrensene.

Mener du at likningsverdien er for høy, kan du kreve å få satt den ned ved å dokumentere markedsverdien på boligen. Godkjent dokumentasjon av markedsverdi er takst fra kvalifisert takstmann eller verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet, eventuelt dokumentasjon av observerbar markedsverdi. Dokumentert markedsverdi skal oppgis i selvangivelsen. Dokumentasjonen skal ikke legges ved selvangivelsen, men legges frem dersom Skatteetaten ber om det.

Elektronisk selvangivelse

Nesten en halv million skattytere får selvangivelsen kun elektronisk i år. De får melding på sms og e-post om at selvangivelsen er tilgjengelig via skatteetaten.no. Det er viktig at de åpner selvangivelsen innen sju dager for å unngå å få den på papir.

De som ønsker å motta selvangivelsen kun elektronisk neste år, kan krysse av for dette i selvangivelsesløsningen på nett.
For å logge på offentlige tjenester på internett må du være MinID-bruker. Det er enkelt å registrere seg og enkelt å bruke. Mer enn 2,3 millioner nordmenn bruker allerede MinID. For å bli MinId –bruker trenger du følgende:

  • fødselsnummer/d-nummer
  • mobilnummer og e-postadress
  • PIN-kodebrev
  • PIN-kodebrevet trenger du bare første gang du registrerer deg. Neste gang du logger inn får du en kode på SMS. Mangler du PIN-koder, bestill på www.skatteetaten.no/pin

Flere skatteoppgjør

I år blir skatteoppgjøret for lønnstakere og pensjonister sendt ut i fire puljer: 24.juni, 17. august, 14. september og 19. oktober. Tidligere måtte alle som ikke fikk i juni vente til oktober. De aller fleste vil fortsatt få skatteoppgjøret i juni. Personlig næringsdrivende og deres ektefeller vil fremdeles motta skatteoppgjøret i oktober.

– Ny likningsverdi på bolig er nytt i år og et lite usikkerhetsmoment er om mange vil endre boligopplysningene sine og og om mange vil klage. Dette kan i såfall føre til at en noe større andel vil få skatteoppgjøret sitt senere enn juni, sier Kristensen.